Lisensbrudd i hver tredje norske kommune

Thor B. Mosaker i piratjegeren BSA mener situasjonen er bedre, men fortsatt urovekkende.

Thor B. Mosaker i BSA Norge konstaterer at norske kommuner langt fra viser null toleranse overfor brudd på programvarelisenser.
Thor B. Mosaker i BSA Norge konstaterer at norske kommuner langt fra viser null toleranse overfor brudd på programvarelisenser.

Thor B. Mosaker i piratjegeren BSA mener situasjonen er bedre, men fortsatt urovekkende.

Programvarebransjens piratjeger BSA (Business Software Alliance) har fått Zapera til å gjennomføre en undersøkelse blant IT-ansvarlige i 102 norske kommuner om synspunkter og praksis i forhold til bruk av programvare i strid med lisensvilkårene.

Leder i BSA Norge, Thor B. Mosaker, mener undersøkelsen avdekker at kommunene har bedre holdninger og praksis enn for to år siden. Han betegner likevel situasjonen som «urovekkende».

Thor B. Mosaker i BSA Norge konstaterer at norske kommuner langt fra viser null toleranse overfor brudd på programvarelisenser.
Thor B. Mosaker i BSA Norge konstaterer at norske kommuner langt fra viser null toleranse overfor brudd på programvarelisenser.

– Offentlig sektor bør gå foran som et godt eksempel og ha nulltoleranse for bruk av ulovlig kopiert programvare. Kommunene bør ha klare regler for hvordan de forholder seg til kjøp og bruk av programvare, sier han.

Bare 69 prosent av respondentene kan bekrefte at kommunen har rutiner og retningslinjer for å unngå at man tar i bruk programvare som det ikke er tegnet lisens for. 79 prosent mener å ha full oversikt over lisenssituasjonen.

I 34 prosent av kommunene kan ikke den IT-ansvarlige si klart at det ikke benyttes ulisensiert programvare. 44 prosent sier de har avdekket bruk av ulisensiert programvare.

Dette gir et inntrykk av at minst hver tredje norske kommune bryter lisensbetingelsene mer eller mindre med overlegg.

Noe av forklaringen kan være at selve lisenskontrollen medfører større ubehag enn bruken av ulisensiert programvare. I sine kampanjer legger BSA Norge vekt på at ulisensiert programvare gjør brukeren mer sårbar overfor virus, ustabilitet og driftsforstyrrelser. Bare fem prosent av respondentene bekrefter å ha opplevd noe slikt i praksis.

    Les også:

Til toppen