Lite håp for de siste uten dekning

Til jul vil kun 4000 husstander være avskåret fra det regjeringen kaller bredbånd.

Lite håp for de siste uten dekning

Til jul vil kun 4000 husstander være avskåret fra det regjeringen kaller bredbånd.

Oslo (NTB): Nesten hele landet kan nå skaffe seg bredbåndstilknytning til nettet. I vår var bredbåndsdekningen her i landet på 99,6 prosent, og ved utgangen av året vil den være 99,8 prosent.

Det betyr at ved juletider vil det bare være rundt 4.000 husstander i landet som fortsatt står uten mulighet til å få bredbånd hjemme.

– Dette er veldig bra, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun skryter av at regjeringen har medvirket til at 96 000 nye husstander har fått mulighet til bredbånd de siste tre årene, enten via kabel eller gjennom mobilt bredbånd.

Regjeringen har bladd opp 750 millioner kroner til et spleiselag med andre aktører. Samlet har det dermed blitt utløst investeringer på 1,5 milliarder kroner for å gi bredbåndsmulighet over hele landet.

Ved utgangen av 2008 vil det være i underkant av 25 000 husstander som ikke har bredbåndsdekning med fast tilgang, men 21 000 av disse vil ha mulighet via mobilt bredbånd. Når de siste 4 000 husstandene kan få bredbånd kan ministeren ikke svare på.

– Det vil være forholdsvis kostbart å gi dekning til de siste 4 000, sier Kleppa.

Misfornøyd
IKT-næringen er imidlertid ikke like fornøyd som Kleppa. Kvalitetsforskjellen på bredbåndet som tilbys, er nemlig stor. Mens noen får adgang til høyhastighets fiberkabler, må andre ta til takke med ADSL-tilkobling basert på gamle kobberkabler.

– Regjeringens bredbåndsutbygging er lite verdt når den bygger på gammel teknologi. Og utbygging av fiberkabler skjer bare der det er økonomisk lønnsomt. Da taper distriktene, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge til Nationen.

Han mener vi er på god vei mot et nytt digitalt klasseskille i Norge, et skille mellom bygd og by, dersom ikke myndighetene fortsetter å støtte utbygging av høyhastighets bredbånd.

– Fiber til folket
– Tradisjonelle kabler kontra fiberkabler er som landevei mot firefelts motorvei. Det er utrolig viktig for Distrikts-Norge at disse tingene kommer på plass, både for bosetning, fritidsboliger og for næringslivet, sier han.

Han mener regjeringen må ta ansvar for at alle får tilgang til høyhastighets bredbånd.

– Regjeringen er nå i ferd med å nå målet om full bredbånddekning, men da er det den gamle teknologien det snakkes om. Vi går nå ut og foreslår en ny satsing fra det offentlige hvor prosessen gjentas for høyhastighets bredbånd, sier han.

    Les også:

Til toppen