Lite IT-klager på offentlige anbud

Lite IT-klager på offentlige anbud

Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA), har merket lite til IT-bedriftene i året som er gått.

Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA), ble opprettet 1. januar 2003, men har vært under lupen. En fersk rapport viser nå likevel at ordningen fungerer bra som en håndhevingsordning, og dekker behovet som en alternativ rådgivningsmodell til ordinær domstolsbehandling.

Regjeringen la i forrige uke fram en stortingsmelding om IKT-politikken i årene fremover.

Der går det fram at koordinering av offentlige anskaffelser er et av områdene som skal styrkes framover. Fornyingsminister Heidi Grande Røys har derfor bevilget ekstra 1,5 millionar kroner i år og til neste år til KOFA.

Men det har vært stille fra IT-bedriftene hos KOFA i år. Det bekrefter også sekretariatsleder Henrik Lande som ikke kan registrere å ha mottatt noen større klager fra IT-bedrifter på offentlige anbudsrunder for 2006.

KOFA har i snitt mellom 10 til 15 klager i måneden, men med et rekordlavt mottak i september på bare tre klager.

De mest kjente IT-sakene KOFA har behandlet er Nordisk Mobiltelefon som i fjor ble diskvalifisert fra nødnett-konkurransen. Nordisk Mobiltelefon holdt ikke mål på prekvalifikasjonsgrunnlaget og anskaffelsesforskriften paragraf 5-5. Det gjelder prinsippene om forutberegnelighet, likebehandling, forholdsmessighet og saklighet.

Også Ementor brukte KOFA flittig ved milliardanbudet til Helsebygg Midt-Norge, der Telenor til slutt trakk det lengste strået. Ementor hadde brukt 10 millioner på anbudsrunden, og mente seg forbigått av Telenor. Dette ble prøvet for KOFA.

- Vårt organ skal gi tilbydere mulighet for å klage inn åpenbare og ubegrunnede forhold som ellers er vanskelig å ta stilling til, sier Lande til digi.no.

Til toppen