Lite trolig at BT blir deleier

Styreformann Lars Stenberg i Telia gir uttrykk for at det er lite trolig at det fusjonerte Telia/Telenor får en industriell eier.

Under en pressekonferanse onsdag gav styreformann i Telia, Lars Stenberg, uttrykk for at det er lite sannsynlig at det fusjonerte Telenor/Telia får en internasjonal tele-aktør på eiersiden.

- Jeg tror at en minoritetseier i det nye selskapet kan blokkere for samarbeid med andre aktører. Vi legger opp til å søke flere internasjonale samarbeidspartnere på de ulike forretningsområdene. Slike partnerskap må bygge på generøse samarbeidsavtaler og da er det heller intet behov for at partnerene skal ha minoritetsposter, sa Stenberg.

Stenberg er dermed helt på linje med uttalelser fra Telenor-ledelsen høsten 1998 om at de ulike forretningsområdene har ulike behov og følgelig vil ønske både ulike partnere og eventuelt ulike deleiere.

- Det blir ikke etablet noen store internasjonale allianser der Telemor/Telia deltar de første tre årene, sier Stenberg.

Regjeringen frykter imidlertid for en situasjon der en strategisk tele-investor dikterer regjeringen, slik Ameritech har gjort over for danske myndigheter etter at selskapet kjøpte kontrollen over Tele Danmark av de samme myndighetene. Dette ønsker den norske og svenske regjeringen å unngå.

Derfor vil regjeringene i Norge og Sverige beholde aksjemajoriteten etter at delskapet er delprivatisert, slik at de to regjeringene til sammen kontrollerer minst 51 prosent av aksjene.

Statsråd Odd Einar Dørum sa på dagens pressekonferanse at regjeringen vil unngå at en stor og sterk teleoperatør kommer i en slik stilling at selskapet setter betingelser overfor regjeringens telepolitikk.

- Vi ser også at Ameritech som kjøpte seg kontrollen i Tele Danmark selv er i ferd med å bli kjøpt, kommenterte Dørum.

Det nye, fusjonerte Telia/Telenor vil derfor ikke knytte seg spesielt sterkt til én internasjonal partner, men til flere innenfor de ulike forretningsområdene.

Så langt er det heller ikke arbeidet videre med tanken om å inkludere det finske televerket, Sonera, eller Tele Danmark med i et nordisk teleselskap.

- Først skal vi få dette til å fungere, svarte Dørum på spørsmål om det var aktuelt å etablere en nordisk løsning.

Den internasjonale virksomheten skal ledes fra Norge. Den komplette lederkabalen er blant de spørsmål som ennå ikke er avklart.

Til toppen