Liten stråling fra mobilmaster

Mange er nervøse for stråling fra mobilmaster, men målinger fra Post- og teletilsynet gir lave verdier.

Mange er nervøse for stråling fra mobilmaster, men målinger fra Post- og teletilsynet gir lave verdier.

Post- og teletilsynet mottar for tiden en jevn strøm av bekymrede mennesker som bor i nærheten av mobilmaster. I Sverige er dette blitt et enda hetere tema med aksjoner og kommuner som nekter at det blir satt opp antenner.

Mange er særlig bekymret for barn. Tilsynet har derfor gjennomført en serie målinger på skoler og offentliggjør nå resultatene.

Tilsynet har målt den elektromagnetiske strålingen ved tretten skoler i Stavanger og Sandnes. Avstanden fra skolene til antennene varierer fra 40 til 700 meter.

Måleresultatene viser at strålingen ved disse skolene er lav, og at den høyeste målte feltstyrken bare tilsvarer 4 % av maksimalt tillatt grenseverdi satt av ICNIRP.

Tilsynet påpeker dog at man ikke kan helt utelukke at denne typen påvirkning fra elektromagnetiske bølger ikke er skadelig for mennesker, men så langt er det ikke påvist menneskelige skader som følge av stråling fra mobiltelefonmaster eller ved normal bruk av mobiltelefon.

PT vil i tiden som kommer gjennomføre ytterligere målinger andre steder i landet. Områder i nærheten av mobiltelefonstasjoner og steder hvor det samles mange mennesker, peker seg ut som spesielt interessante. Målinger vil derfor bli gjennomført i Oslo og Akershus i nær framtid, forteller tilsynet.

Til toppen