Lokal investorhelt inn i CAG

Siddisen Ivar Hognestad har løst inn alle sine opsjoner og sitter nå med kontroll over tilsammen 185.000 aksjer i Computer Advances Group. Onsdag trådte den tidligere megleren inn i styret for å bidra til den finansielle utviklingen av selskapet.

Onsdag gikk Ivar T. Hognestad formelt inn i styret i Computer Advances Group. Hognestad ble anbefalt til styrevervet i kraft av sin bakgrunn fra meglermiljøet der han blant annet var med på å gjennomføre emisjonen i forbindelse med børsnoteringen i 1996. Før sin inntreden i styret har Hognestad løst inn samtlige av sine opsjoner, og han sitter nå som eier av 185.000 aksjer, tilsvarende 5 prosent, i selskapet.

Hognestad innrømmer at kursutviklingen i selskapet har vært begredelig siden børsnoteringen da aksjen ble omsatt for 110 kroner, men han mener den har et betydelig potensial.

- Det er klart at jeg hadde ikke kjøpt aksjer dersom jeg ikke var bullish. Sammenligner man prisingen av de enkelte forretningsområdene mot rådende aksjekurs, taler tallene for seg selv, sier Hognestad til digi.no. Han legger spesielt stor vekt på konsulentvirsksomheten, som nå bestpår av 160 konsulenter.

- Tar vi utgangspunkt i en PE98 på 29, som er rådende for det sammenlignbare svenske konsulentselskapet Modul 1 får vi en kapitalisert verdi på 229 millioner (utgangspunktet for beregningen var 97 tall for CAG, red.anm.) I dag er hele CAG priset såvidt i overkant av dette, sier Hognestad.

- Det har blitt sagt at du mener det ligger verdier i selskapet for 120 kroner per aksje?

- Som innsider kan jeg ikke kommentere den type påstander, sier Hognestad som heller ikke vil uttale seg om den planlagte oppsplittingen av selskapet.

Til toppen