Løst grunnlag for Intels optimisme

Intels kvartalsresultat er krympet til en femdel. En optimistisk prognose for neste kvartal fikk aksjekursen opp. Men optimismen kan være grunnløs.

I forhold til samme kvartal i fjor er omsetningen ned 16 prosent til 6,68 milliarder dollar, mens resultatet er ned 82 prosent til 485 millioner dollar. Driftsresultatet er i underkant av 1,7 milliarder dollar, tilsvarende 16 cents per aksje, omtrent på linje med de 15 cents som analytikerne forventet etter resultatvarslet i mars. I forhold til fjorårets fjerde kvartal, er omsetningen ned 23 prosent.

For inneværende kvartal spår Intel en omsetning mellom 6,2 milliarder dollar og 6,8 milliarder. Dette er mellom 18 prosent og 25 prosent lavere enn samme kvartal i fjor.

Da resultatene ble kunngjort fortalte Intels ledelse at prosessorer og minne til PC-er ser ut til å ha nådd bunnen, og at selskapet legger planer for sterkere omsetning i annet halvår.

Analytikerne som Wall Street Journal har intervjuet, er delt i forhold til denne offisielle optimismen. En medarbeider hos Morgan Stanley Dean Witter fortalte at hans egne analyser viser en ytterligere nedgang i begynnelsen av april i forhold til mars, i strid med det Intel fortalte om et vendepunkt ved månedskiftet. En analytiker fra Lehman Brothers pekte på at man har ennå ikke sett noe oppsving i PC-markedet. Mercury Research peker dessuten på at Intel taper markedsandeler til Advanced Micro Devices (AMD), i en tid da PC-prosessorer opplever et sterkt prisfall. Intels markedsandel var 81,5 prosent i fjerde kvartal 2000, og falt til 77,1 prosent i første kvartal 2001. Andelene for AMD i de samme kvartalene var henholdsvis 17,1 prosent og 21,2 prosent. En analytiker hos U.S. Bancorp Piper Jaffray sier til News.com at Intel først vil få gode tall å vise til i 2002.

I brikker til annet utstyr enn PC-er, innrømmet Intel at utviklingen er heller dårlig.


Intel har tidligere kunngjort at det vil investere 7,5 milliarder dollar i nye anlegg og nytt utstyr for produksjon i år. Det er bekreftet at denne innsatsen er i rute. På den andre siden er heller ikke planene om kostnadskutt og en 6 prosent reduksjon i staben revidert. En nødvendig endring av produksjonen av Pentium 4-brikken er også utsatt fra tredje til fjerde kvartal. Fysisk sett er Pentium 4 er dobbelt så stor som Pentium III, og koster tilsvarende mer å framstille. En overgang til 130 nanometers prosess vil langt på vei løse dette problemet.

I likhet med andre store IT-aktører, skylder Intel på dårlige tider i den internasjonale økonomien. Selskapet understreker også at Europa ser ut til å følge mønsteret i USA.

Til toppen