Lotus er IBMs juvel

IBMs oppkjøp og integrering med Lotus Development Corp. er nå gjennomført med suksess, sa Lou Gerstner til deltakerne på Lotusphere mandag.

IBMs oppkjøp og integrering med Lotus Development Corp. er nå gjennomført med suksess, sa Lou Gerstner til deltakerne på Lotusphere mandag.

Gerstner har grunn til å være fornøyd, selv om selskapene ikke går ut med spesifikk finansiell informasjon om hvordan Lotus gjør det. IBM har nok investert atskillige millioner dollar i å finslipe diamanten de fikk, og resultatene vises i form av en enorm medvind for Lotus og deres programvareprodukter.

Nest etter at Lotus lager eksellente produkter, er nok den tryggheten som ligger i IBMs eierskap i Lotus det viktigste parameteret for det gjennomslaget som er kommet de siste årene. En ikke ubetydelig andel IT-kjøpere vurderer det faktum at et produkt ikke kommer fra Microsoft som et viktig kriterium ved kjøp, av rent emosjonelle grunner. Det er sjelden en god nok grunn målt opp mot usikkerhet knyttet til leverandørens overlevelse. Den usikkerheten er nå borte hva gjelder Lotus, og selskapet seiler opp som en klar vinner.

- Det er ikke lenger et spørsmål om det fungerer, vi er ferdige med det, og ser framover, sa Gerstner.

- Målt i en hvilken som helst målestokk er vår markedsledelse udiskuterbar. I fjor brukte ni millioner brukere Notes, i år er tallet 20 millioner, hvorav 200.000 i IBM, jeg er en av dem, sa Gerstner, som også fremholdt at Notes representerer et paradigmeskifte hva gjelder bruk av datateknologi.

- Lotus lagde 123 som den første killer-app'en, Notes er den neste.

Gerstner skisserte et av de viktigste målene for 1998 å bedre brukerstøtte, og heve selskapet høyere hva gjelder kundetilfredsstillelse. Han annonserte at selskapet i år vil avlønne sine ledere i forhold til hvor stor kundetilfredsstillelsen er.

Til toppen