Lotus QuickPlace: Web-abonnement på gruppevare

Lotus Norge er i samtaler med flere norske Internett-tilbydere med tanke på en abonnementsordning for den web-baserte gruppe- og arbeidsflytapplikasjonen QuickPlace som ble lansert tirsdag, forteller teknologisjef Jorulf Beitland.

Lotus Norge er i samtaler med flere norske Internett-tilbydere med tanke på en abonnementsordning for den web-baserte gruppe- og arbeidsflytapplikasjonen QuickPlace som ble lansert tirsdag, forteller teknologisjef Jorulf Beitland.

QuickPlace erstatter et tidligere produkt med noe av den samme funksjonaliteten, kjent som Instant TeamRoom.

QuickPlace gjør det til en enkel foreteelse for en gruppeleder å opprette et eget nettsted for gruppa, utstyre det med åpningsside, undersider, dokumentmapper, skjemaer, diskusjoner og så videre, samt enkle regler for arbeidsflyt. Grensesnittet for både leder og medlemmer er en nettleser eller klienten til den kommende versjon fem av Notes. I den grad det er ønskelig kan gruppen også ha kalender og avtalebok, eller dirigere e-post til sitt QuickPlace-sted. Overføring av dokumenter skjer med standard Windows-metoder som dra-og-slipp. Et QuickPlace-sted kan utvides med egne rom der bare utvalgte gruppemedlemmer har adgang.

Sikkerhetshensyn skal være fullt ut ivaretatt. En interessant egenskap er at du kan arbeide mot en kopi av QuickPlace-stedet på din bærbare PC. Din kopi synkroniseres automatisk med originalen straks du kopler deg opp igjen mot nettet, etter kjente prinsipper for Notes-replikering. Tekstbehandleren i QuickPlace tilbyr en rekke avanserte egenskaper med tanke på fonter og grafikk, for å gjøre det enkelt å skreddersy utseendet på stedet.

QuickPlace distribueres på fire måter. Du kan kjøpe tjeneren som egen applikasjon, få den som vedlegg når du skaffer deg versjon 5 av Domino, eller få den buntet med IBMs NetFinity-tjenere. Foreløpig er applikasjonen bare på engelsk og bare for Windows NT. Andre språk og andre plattformer følger. Som egen applikasjon koster QuickPlace i underkant av tusen dollar for tjeneren, og 40 dollar per bruker. Notes eller Domino kreves ikke.

Den fjerde metoden å bruke applikasjonen på er å abonnere på QuickPlace hos en Internett-tilbyder som har inngått en egen avtale med Lotus. En slik ordning ble også benyttet for produktets forgjenger Instant TeamRoom. Internasjonalt er det inngått QuickPlace-avtaler med America Online (AOL), Interliant, IBM Workgroup Services (en avdeling av IBM Global Services) og Singapore One. AOL regner med å starte en prøveordning om kort tid, og tilby abonnementet allment i løpet av andre kvartal i år.

I Sverige tilbys TeamRoom i abonnement fra Telia.

- Vi har vært i samtaler med både Telia og Telenor om TeamRoom, sier teknologisjef Jorulf Beitland i Lotus Norge til digi.no.

- Vi fører nå samtaler med flere tilbydere med tanke på QuickPlace. Vi ønsker absolutt å få til en abonnementsordning for QuickPlace i Norge. Noe mer kan jeg dessverre ikke si i øyeblikket.

På nettstedet til Lotus er det mye bakgrunnsmateriale, samt en videodemonstrasjon av QuickPlace.

Til toppen