Lov og rett i WLAN

Post- og teletilsynet har utarbeidet et notat som skal gi deg all informasjon om de tingene du trenger å vite for å sette opp trådløse nettverk.

Post- og teletilsynet har utarbeidet et notat som skal gi deg all informasjon om de tingene du trenger å vite for å sette opp trådløse nettverk.

Trådløse nettverk, såkalte WLAN (Wireless Local Area Networks) eller RLAN (Radio LAN), blir bare mer og mer populære etter hvert som teknologien blir rimeligere og lettere tilgjengelig. Siste skudd på stammen er NorwayWireless, som håper å få opp et nasjonalt, gratis trådløst nettverk, basert på enkel og lovlig hacking av teknologien.

Post- og teletilsynet har nå utarbeidet en oversikt over de reglene som gjelder for å sette opp trådløse nettverk. Det omfatter regelverket for import, omsetning, autorisering og frekvensbruk for slike nett.


Det utredes også kort og greit om regler for omsetning, modifisering av utstyret, hva som er maksimal effekt på utstyret og hvem som har lov til å montere hva, og hvor.

Det er gode nyheter for NorwayWireless-gjengen i notatet i alle fall. Det er ingen restriksjoner på hva slags dekningsområde en IP-sone kan ha, men om det trådløse nettet gjøres tilgjengelig for allmenheten, og kobles opp mot offentlig nett - da går det under reglene for offentlig teletjeneste. Det krever registrering, men bortsett fra det er det ikke så mange ting som står i veien for å sette opp akkurat det nettverket med den tilgangen du vil ha.

Les hele notatet på NPTs nettsted.

Til toppen