Lover å rette selskapsvirvar på BankID-nettstedet

Sertifikat registrert på selskap som ikke lenger eksisterer.

Lover å rette selskapsvirvar på BankID-nettstedet
Også sidene hos BankID for endring av brukerpassord, benytter EV-sertifikatet som er registrert på et avviklet selskap. Foto: digi.no

Selv om det er diskusjon om nytteverdien av såkalte EV-sertifikater (Extended Validation), så bør i alle fall nettsteder som benytter slik sertifikater sørge for at sertifikatene inneholder informasjon som bidrar til at brukerne som er oppmerksomme på sertifikatene, ikke blir forvirret.