Lover norsk IT rask oppstart i India

ION Softnet tilbyr en praktisk modell for norske IT-selskaper som ønsker hjelp fra India.

ION Softnet tilbyr en praktisk modell for norske IT-selskaper som ønsker hjelp fra India.

Rimelig IT-kompetanse har fristet mange britiske og amerikanske selskaper til å satse på IT-tjenester i India og andre lavkostland. Svenske selskaper har fulgt opp, men norske har hengt litt etter, inntil nå.

Men nå begynner dette å ta av også her til lands, og 2006 blir det store året for offshoring i Norge, hevdet nylig Kjell Ulmfeldt, nyansatt sjef for Capgemini Norge, i et intervju med digi.no.

Markedet er i bevegelse og flere selskaper prøver nå å slå seg opp som mellommenn, som skal gjøre tilgangen på slik arbeidskraft enklere. IBM er blant de nye som varsler at de vil by på prosjekter med indisk arbeidskraft, og nylig skrev digi.no om IT Deal, et nystartet selskap som vil ta på seg prosjekter med prosjektleder i Norge, og hovedtyngden av utviklerne i India og Pakistan.

    Les også:

ION Softnet prøver seg med en litt annen modell. De vil ikke selge prosjekter eller timer, men ta seg av all administrasjon for norske selskaper som kan tenke seg å ansette utviklere i India.

– Vi har vært i kontakt med norske utviklingsselskaper som er interessert i å bruke indisk arbeidskraft, men er redde for å kjøpe timer. Da ender de opp med å betale for opplæring av konsulentene og så forsvinner kunnskapen ut, sier salgssjef Peder Floer ved ION Softwares Norgeskontor.

Selskapet har derfor fått bygget lokaler på 2 500 kvadratmeter i Chandigarh, tre timer nord for Dehli, der de vil huse ansatte fra utenlandske selskaper. Bangalore har blitt for populært og dyrt, mener Floer.

Konseptet går ut på å gjøre det mulig for norske bedrifter å prøve seg på å opprette en utviklingsavdeling i India, uten å måtte gjøre masse forberedelser og sette seg inn i lokale forhold.

– Vi kan finne folk for dem, de må bare si hva slags ressurser de trenger og skaffe PC-er som kan plugges inn hos oss, sier Floer.

Han anbefaler kunder å reise ned og lære opp sine egne, men kundene skal kunne prøve seg med noen ansatte uten å måtte sette seg inn i det lokale eiendomsmarkedet, ansettelsesregler, eller skaffe annen nødvendig infrastruktur, slik som kantine, telefoni og internett.

Ansettelsesforhold og kontrakter vil ION Software ta seg av. De vil også betale de ansatte lønn, mens selskapene som er kunder hos dem betaler en fast pris per hode.

Men kan ikke arbeidsgiverne differensiere lønnen og gi ekstra for å sikre at de beholder nøkkelmedarbeidere?

– Det må vi ta en diskusjon med selskapene om, modellen er ikke helt klar, sier Floer. – Vi kan ta ansettelsesforholdet, med klausul om at kundene kan overta de ansatte, sier han.

Han mener det dermed blir enkelt å trekke seg ut hvis ting ikke fungerer. De ansatte vil ha prøvetid, og ION Software skal ta seg av både ansettelser og oppsigelser.

– Vil du teste med to mann først, uten for mye kostnader, kan teste for en lav inngangsbillett. Hvis du har 30 mann der etter et år og vil ha egne lokaler, så hjelper vi deg med den prosessen, sier han.

ION Softwares norgeskontor består av en ledelse på tre personer, pluss to konsulenter. De eies 80 prosent av den norske ledelsen. Resten eies av det indiske moderselskapet.

– Sjefen for moderselskapet, som også er hovedaksjonær, har bodd to år i Norge og fem i Canada, og han vet hva som kreves her, sier Floer.

Prisen per ansatt vil ikke Floer ut med, men han hevder det koster en sjuendedel av å ansette noen i Norge.

Til toppen