Maktkamp om IT i staten

Difi-sjefen vil ha opprydding.

Maktkamp om IT i staten
Difi-direktør Ingelin Killengreen legger ikke skjul på at hennes folk har et krevende forhold til Altinn. Bilde: Espen Zachariassen

En mangeårig konflikt med Altinn kommer til overflaten i arbeidet med å rydde opp i IT-direktoratet Difi. Flere ganger har de fått såpass overlappende ansvar og oppgaver fra hvert sitt departement at det har oppstått en maktkamp.

Det klareste eksemplet er digital postkasse, hvor Difis "Sikker digital post" fra to private leverandører skal benyttes av innbyggerne, mens Altinns statlige meldingsboks brukes av næringslivet. En tredje variant er at blant andre Skatteetaten bruker Altinns løsning til private innbyggere på dispensasjon inntil videre.

Kjernen til problemet er at Næringsdepartementet (NFD) gir arbeidsoppgaver og ansvar til Altinn som ligner veldig på de beskjedene Difi får fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Får konsekvenser

Resultatet er en maktkamp som bremser digitaliseringen av offentlig sektor, ifølge evalueringsapporten om Difi, signert analyseselskapet Agenda Kaupang.

– Når de overordnede avklaringene og grenseoppgangen har vært for utydelige, har det gitt grobunn for noe som kan ligne maktkamp mellom to statlige etater. Det er vårt inntrykk at dette dessverre også kan ha vært hemmende for det samlede digitaliseringsarbeidet i staten, heter det i rapporten.

Nyttig lesing: Hva styrer digitaliseringen i offentlig sektor?

Felles mål

Målet er det ingen uenighet om: Flest mulig av de offentlige tjenestene skal digitaliseres.

Tjenestene skal skrus sammen ved hjelp av et sett felles komponenter.

Altinns tjenesteplattform og infrastruktur er én av disse felleskomponentene. Difi tar seg av de øvrige, som sikker digital postkasse, ID-porten og offentlige registre.

Noe helt annet om digital post: Difi med dagbøter til E-boks

Dobbeltrolle

Her er Difis dobbeltroller en kime til konflikt, ifølge intervjuer som Agenda Kaupang gjorde med ansatte i researchen til sin rapport:

IT-direktoratet har både et operativt ansvar for sine felleskomponenter og rollen som pådriver og premissleverandør for digitaliseringen i offentlig sektor. Det gir i praksis kontrollen over også Altinns felleskomponenter

– Dette har åpenbart vært spesielt krevende for Altinn, og for samarbeidet mellom de Altinn og Difi, heter det i rapporten.

Uenigheten har gitt seg utslag i diskusjoner om blant annet "hvem som er best" på digital meldingsformidling. Aktuelle stridstemaer er valg av driftsmodell, kvalitet på sikkerheten og avhengighet til eksterne leverandører.

Rydding må til

Ekspertene hos Agenda Kaupang mener det vil være grei skuring å løse konflikten: Gi begge parter mer ryddige ansvarsområder som ikke kolliderer.

Her er ledelsen i Difi enig. I sin anbefaling til KMD er direktør Ingelin Killengren åpen om at det åpenbart har vært en krevende relasjon mellom Difi og Altinn.

– Det er behov for en rask avklaring mellom departementene om hvordan oppgaver og ansvar skal beskrives og følges opp, mener hun.

Les også: IT-direktoratet vil ha mer makt

Hos Brønnøysundregistrene og direktør Lars Peder Brekk er man åpne om at oppgavefordelingen mellom Altinn og Difi har Bilde: Harald Harnang

Dårlig samarbeidsklima

Også Brønnøysundregistrene velger å være åpen om uenigheten som råder.

– Når Difi utreder og deretter velger å løse oppgaver selv, kan det bli stilt spørsmål om habilitet. Dette har utfordret samarbeidsklimaet mellom oss som i utgangspunktet er jevnbyrdige forvaltere av felleskomponentene, skriver kommunikasjonsrådgiver Frode Nordfjellmark i en e-post til digi.no.

Etaten støtter Kaupang-rapportens forslag om at Difi får en mer strategisk rolle og at drifts- og forvaltningsoppgavene skilles ut.

Men kan ikke innebære at IT-direktoratet får all strategisk makt alene.

– Dersom Difi får en klarere strategisk rolle, er det svært viktig at de samarbeidende og operative etatene er sterkt delaktig i strategiarbeidet, er ordene Nordfjellmark benytter. Og det er de to eierdepartementene NFD og KMD som sammen må ta tak i problemene.