Mamut måtte senke emisjonspris

Eilert Hanoa måtte senke prisen for å få inn ny kapital etter kjøpet av Active 24.

Mamut gjennomførte en emisjon for å hente inn 70 millioner kroner. Pengene var strengt tatt ikke nødvendig, men selskapet ønsket å hente penger for å styrke balansen i regnskapet.

- Vi har muligheten til å gjøre noen mindre oppkjøp, men da vi lånefinansierte hele oppkjøpet av Active 24 ønsker vi å ha et riktigere forhold mellom gjeld og egenkapital. Vi ønsker å ha på plass økt kapital før vi eventuelt gjør noen oppkjøp, sier Eilert Hanoah, til Finansavisen.

Det er ikke uvanlig at emisjoner gjennomføres til en rabattert pris i forhold til gjeldende aksjekurs, men denne rabatten pleier ifølge Finansavisen å ligge på cirka fem prosent. Mamut måtte gi en rabatt på cirka syv prosent.

Dermed fikk de inn 64 millioner kroner, istedenfor de forventede 70 millionene.

- Vi er tilfreds med at 53 prosent av emisjonsbeløpet ble finansiert av nye investorer. Av selskapets 15 største aksjonærer har 8 tegnet seg i emisjonen, sier Hanoa til Finansavisen.

Active 24 ble kjøpt opp og tatt av børs tidligere i år.

Til toppen