Mange vil studere e-biz

250 e-business studenter sitter nå klare på skolebenken ved NæringsAkademiet. Om ett år skal de kunne kommunisere med både ledere, markedsførere og teknologer på deres fagspråk, slik at e-handelsløsninger integreres på en smidig måte.

NæringsAkademiet lanserte i vår et studium i e-business for å bidra til å dekke etterspørselen etter arbeidskraft innen den nye økonomien. Interessen for studiet er stor, ifølge en pressemelding fra skolen.

På ni steder i Norge kan man nå studere e-business gjennom NæringsAkademiet, og i Oslo har pågangen vært så stor at det er opprettet to klasser.

Les mer om studiet her:
Ny e-business-utdanning
Tore Bossum, direktør for teknologi og utvikling, er svært fornøyd med interessen for det nye studiet, og mener dette viser at det er behov for et studium som gir kompetanse innen e-business, design og teknologi.


Etter endt studium vil kandidatene, ifølge NæringsAkademiet, være kvalifisert til jobber i de fleste bedrifter satser på handelsløsninger gjennom Internett.

Skolen uttaler i en annen pressemelding at det for landet totalt sett er reiselivsfag som øker mest, med en vekst på 50 prosent i forhold til fjoråret.
De nye studietilbudene e-business og Nettverksadministrator har også blitt meget godt mottatt, samtidig som man ser en økning i flere av de administrative og merkantile fagene. Det tyder på at det er et klart behov for personer med kompetanse innen disse fagområdene som også har solid og praktisk kompetanse i bruk av IT-verktøy.

Når det gjelder økningen innen reiselivsfagene, mener Bossum årsaken blant annet er at det er behov for en praktisk rettet reiselivsutdanning med fokus på bruk av IT og Internett.

Til toppen