Abonner
KUNSTIG INTELLIGENS

Mangler kompetanse på kunstig intelligens i det offentlige. Trenger folk til å forhindre tre typer risiko

Nora.ai og Digitaliseringsdirektoratet har kartlagt bruk av kunstig intelligens i det offentlige. Arbeidet har avdekket et stort behov for ny kompetanse for å møte risikoen den nye teknologien utgjør.

Alex Moltzau, rådgiver ved Nora.ai, sammen med Steven Christensen og Jens Andresen Osberg i Digdir. Alle mener det er behov for mer kompetanse på kunstig intelligens i offentlig sektor.
Alex Moltzau, rådgiver ved Nora.ai, sammen med Steven Christensen og Jens Andresen Osberg i Digdir. Alle mener det er behov for mer kompetanse på kunstig intelligens i offentlig sektor. Foto: Gabrielle Graatrud

– Vi trenger flere folk som er kompetente på kunstig intelligens, og som i tillegg forstår offentlig sektor, sier Alex Moltzau rådgiver ved Nora.ai (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium), et samarbeid mellom åtte universiteter, tre høyskoler og fem forskningsinstitusjoner innen kunstig intelligens (KI).