Markedsfall kan ramme Bredbåndsfabrikken

Bredbåndsfabrikken har lovet å investere flere milliarder i bredbånd bare her i Norge. Deler av pengene må etter hvert hentes i et sterkt presset marked.

Svenske Bredbandsbolaget er et av mange IT og teleselskaper har lagt meget aggressive investeringsplaner, men som nå kan møte problemer i et sterkt fallende marked. Særlig utbyggere av UMTS-nett og bredbåndsnett kan få problemer hvis de må hente inn mer penger i et nedtrykket marked.

Bredbåndsbolaget og deres datterselskaper i Norge og Danmark planlegger å bli en av Europas ledende bredbåndsleverandører. Med et budsjettet bare her i Norge på flere milliarder kroner, tilbyr selskapet seg å kable opp bygårder og etter hvert villahus med rekordraske 100 Mb/s-linjer. Tilbudet som gir 80 ganger ISDN-fart, er tungt markedsført. Selskapet planla i høst å gå på børs, men stoppet planene fordi man synes markedet var for dårlig og fordi man sikret seg 4,5 milliarder kroner fra Cisco og en milliard fra de andre eierne Framfab, Intel og Wallenberg. Siden har markedet falt dramatisk, blant annet i går, og eiere som Framfab sliter tungt.


Men børsplanene røper at selskapet planla eller planlegger å investere langt mer. Da selskapet skulle på børs, skulle man selge 29 millioner aksjer. Med en pris på 115-165 svenske kroner, vil børsnoteringen ha skaffet selskapet mellom 3,3 og 4,7 milliarder kroner. For i tillegg til Norge og Sverige, skal selskapet også finansiere en utbygging i Danmark.

Foreløpig har Bredbåndbolaget godt med penger, men tar ikke markedet seg opp igjen, må selskapet kanskje revurdere sine planer.

- Vi skal finansiere utbyggingen både med egenkapitalen vi har fått fra våre eiere og med penger vi skal hente inn i markedet, forteller Bjørn Erik Reinseth, administrerende direktør i Bredbåndsfabrikken AS til digitoday.no. Vi justerer farten etter terrenget, men vi har godt med kapital.

Reinseth innrømmer på spørsmål fra digitoday.no at selskapet er avhengig av mange innholdsleverandører. Mange slike småselskaper som lager video, spill og andre tjenester sliter med store underskudd og finansieringsproblemer.

- En del av disse aktørene kan gå konkurs, men vi tror ikke dette vil påvirke oss direkte, sier Reinseth. Mange er kommet langt og vi ser ikke på dette som noen fare.

Til toppen