Markedsmakt intet problem

Tormod Hermansen mener en fusjon med Telia ville gitt kostnadsbesparelser og økte inntekter i milliardklassen for de to partnerene. Han avviser samtidig at dette ville gitt det nye konsernet for stor markedsmakt i Norge og Sverige.

Konsernsjefen trekker frem lavere kostnader til drift av nettet, kundestøtte og produktutvikling, som elementer som trekker i retning av lavere kostnader. Han legger også stor vekt på at et felles selskap kunne fått både lavere kostnader og høyere inntekter på sitt forsknings- og utviklingsarbeid.

På spørsmål om dette ville gitt lavere priser for kundene svarer Hermansen et ubetinget ja.

digi.no spurte Hermansen om ikke han dermed innrømmer at stordriftsfordelene i bransjen er såpass store at et norsk-svensk telekonsern ville fått for stor markedsmakt.

- De internasjonale aktørene vi møter både i Norden og ellers i verden, jobber også tett sammen på slike områder. Et eksempel er Deutsche Telekom og France Telekom, som samarbeider meget tett, påpeker Hermansen.

- Telenor har en internasjonal partner i British Telekom. Dersom dét samarbeidet ikke gir de nevnte fordelene, så tolker vi deg dithen at et fusjonert Telia/Telenor gir fordeler som ikke kan oppnås via internasjonale allianser?

- Vårt forhold til British Telekom er ikke av den arten at vi får ut slike fordeler, sier Hermansen.

Til toppen