Måtte hente inn pensjonist i 2017: Nå lover Tietoevry at alle «upgrades» skjer med egne ansatte

Den norske IT-giganten landet kontrakt med DNB verdt to milliarder kroner.

Måtte hente inn pensjonist i 2017: Nå lover Tietoevry at alle «upgrades» skjer med egne ansatte
DNB hadde som krav at selskapet kunne levere både personell og maskinvare fra Norge. Illustrasjonsfoto. Foto: NTB Scanpix

I kamp med giganter som IBM, DXC og HCL var det til slutt den norske delen av Tietoevry som tok hjem milliardkontrakten med DNB.

– Avtalen betyr mye for oss. DNB er en av Norges mest krevende kunder, sier Christian Pedersen i Tietoevry til Digi.no.

Han er norgessjef i IT-giganten. Pedersen poengterer at han sier krevende med positivt fortegn når han omtaler en av selskapets aller viktigste kunder.

Norgessjef Christian Pedersen og sjef for finansielle tjenester, Tonje Stabell Lund i Tietoevry. Foto: Tietoevry

Måtte hente inn pensjonist

Kontrakten, som er verdt to milliarder kroner, løper over tre år, og teknologimiljøet på Fornebu befester med det sin posisjon som den foretrukne aktøren på banktjenester for DNB.

Storbanken har i mange år satt sin lit til det norske driftsmiljøet.

Tietoevry har et dedikert team som kun jobber med DNB. 30 ansatte jobber med drift, analyse, oppgraderinger og fornyelser av stormaskintjenestene banken benytter seg av.

Miljøet har de siste årene vært preget av mangel på ressurser. Tietoevry måtte hente inn en pensjonist da de flyttet stormaskinene fra Fornebu til Fet for fire år siden. Tonje Stabell Lund har i dag ansvaret for hele DNB-leveransen.

Bygger opp miljøet

Les også

Hun sier bemanningssituasjonen er på bedringens vei gjennom nye rekrutteringer inn i miljøet.

IT-giganten har de siste årene jobbet målrettet for å hente inn folk med rett bakgrunn.

For å passe inn i de krevende driftsmiljøene, må de skoleres og videreutdannes.

– Mange unge har fått øynene opp for teknologien og synes kundene er spennende. Å jobbe opp mot samfunnskritiske leveranser som DNB, har blitt svært attraktivt for de unge, sier Stabell Lund til Digi.no.

I dag består driftsmiljøet av ansatte med mye erfaring og noen unge nykommere som bygger opp sin forståelse av teknologiene som benyttes.

Stabell Lund sier at tiden der Tietoevry leide inn pensjonister for å gjøre oppgraderinger, er forbi.

– Alle oppgraderinger gjøres nå av våre egne ansatte, sammenfatter hun.

Mange komplekse krav

Milliardkontrakten skal sikre DNB innovative, fremtidsrettede løsninger. Et av kravene har vært fast tilgang til høyteknologisk kompetanse som kan ivareta behovene til en moderne og digital bank.

Tietoevry må gjennom en norsk leveransemodell levere infrastruktur og drift av DNBs kjernebank- og betalingsløsninger.

Moderne arkitektur og standarder skal sikre at bankløsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle funksjonelle og regulatoriske krav. DNB stiller krav om 365 dagers oppetid.

Tietoevry har også forpliktet seg til å sikre god integrasjon med bankens øvrige leveransemiljøer og leverandører.

Derfor vant Tietoevry

Les også

De viktigste utvelgelseskriteriene for DNB var teknologi og kompetanse på bank og finans.

I tillegg var det kritisk for dem at leverandøren som ble valgt, hadde erfaring med drift på norsk jord fra tidligere.

Det var nemlig et fastsatt krav at både mennesker og maskiner befant seg i Norge.

Alle kravområdene måtte dokumenteres, og DNB la stor vekt på stabil og sikker drift i utvelgelsesprosessen, opplyser divisjonsdirektør for arkitektur og teknologi Øyvind Tangerud i DNB.

– Vi var heldige som kunne velge blant flere solide aktører. Tietoevry har et sterkt teknologisk oppsett for stormaskin, og sammen med vårt eget DR-oppsett på Rennesøy, er vi på «benchmark» når det kommer til leveranser på stormaskin, sier Tangerud.

– Hele selskapet leverer

Norgessjef Christian Pedersen i Tietoevry sier til Digi.no at alle deler av selskapet leverer inn i kontrakten de neste tre årene.

Ansatte som jobber med sky og infrastruktur, finansielle tjenester, konsulentvirksomhet og programvareutvikling vil alle bistå DNB når det trengs.

Selv om DNB har et stort eget fagmiljø med IT-kompetanse, er de avhengige av hjelp utenfra. Ofte henter storbanken inn eksterne ressurser når deres eget ekspertmiljø ikke strekker til.

– Vi samarbeider svært tett med DNB. Noen oppgaver løser vi selv, men andre løses i samarbeid med bankens egne ressurser. Dette er en vanlig modell hos flere og flere kunder. For mens mange bygger opp sin egen kompetanse internt, er de avhengige av kapasitet og spisskompetanse utenfra, sier Pedersen og fortsetter:

– Noen oppgaver løser våre folk nærmest daglig, mens kundene bare møter på dem en gang iblant. Denne modellen gjør at disse oppgavene kan løses mer effektivt.

Les også