MCI et surt eple for BT

Prislappen MCI må betale for å gå inn på lokaltelefonmarkedet i USA kommer på nesten seks milliarder kroner, bare i år, som er det dobbelte av hva tidligere analyser har fortalt. BT vil likevel kjøpe MCI.

Prislappen MCI må betale for å gå inn på lokaltelefonmarkedet i USA kommer på nesten seks milliarder kroner, bare i år, som er det dobbelte av hva tidligere analyser har fortalt. BT vil likevel kjøpe MCI.

BTs interesse for MCI skyldes ikke minst at BT selv vet hvor kostbart det er å investere i lokaltelefonmarkedet, og hvor mye en kan tjene når en først er der.

Men for aksjonærene er ikke dette særlig lystig lesning. Aksjekursen på BT falt med 7,7 prosent (4 mill USD) på fredag da de nye tapstallene ble gjort kjent, mens kursen på MCI falt med hele 17 prosent (5 mill USD) på Nasdaq. I media har det vært spekulert i om BT ville kreve nye forhandlinger om prisen på MCI-aksjene etter kursfallet. Det er imidlertid lite som tyder på at selve fusjonen settes i fare, til tross for at MCI-tapet som nå er offentliggjort vil svi for det britiske televerket.

BTs ambisjoner for MCI-kjøpet er ikke bare å etablere Concert, men også å få en fot innenfor markedet for lokaltelefoni i USA. Dette markedet forsøker MCI seg på med varierende hell, og det er disse forsøkene som nå koster penger, eller rettere koster overskudd på MCIs kjernevirksomhet. Dette markedet er i dag dominert av de sju Baby Bells, restene av Bell-selskapet som ble fisjonert i sju deler i 1984.

The Wall Street Journal skriver i dag at BT vil støtte MCI i forsøket på å erobre markedsandeler i USAs lokaltelefonmarked, selv om det vil koste. MCI mener Bell-selskapene tviholder på markedet, uten å ville dele sine lokale telenett med konkurrenter, til tross fort den 17 måneder gamle U.S. Telecommunications Act.

MCI er kjent for å tiltrekke seg opinionen. På 70-tallet brukte selskapet fem år på å få anledning til å konkurrere med AT&T på like vilkår innen langdistansetelefoni. Nå gjør MCI det samme overfor lokaltelefonmarkedet. MCI får støtte i sine anklager mot Bell-selskapene fra andre aktører som også er ute etter Bell-selskapenes marked.

Nå teller BT på knappene om MCI evner å få fotfeste på Bell-markedene. BT selv har god erfaring med å drive lokaltelefoni, med sin totalt dominerende posisjon i Storbritannia, til tross for at markedet der har vært et duopol i mange år. Men nå må BT møte konkurransen fra så mange som 100 nye aktører på sitt hjemmemarked, som har en anslått verdi på over 200 milliarder kroner. BT taper markedsandeler hjemme og har behov for å kompensere for dette på andre markeder.

MCI har allerede investert flere milliarder kroner i eget telenett i USA, og samarbeidet med BT vil gjøre selskapet i stand til å investere enda mer - om BT vil. Bell-markedet i USA har en antatt totalverdi på 700 milliarder kroner, og gir høyere marginer enn langdistansetelefoni, som er MCIs hovedområde i dag. Men MCI må trå til med ytterligere massive investeringer for å nå målet om en markedsandel i markedet.

MCIs president, Timothy Price, sier i et intervju at selskapet forventer at lokaltelefonimarkedet vil innbringe 700 millioner USD i år, men anslaget er justert ned til 500, fordi Bell-selskapene er for trege med å la MCI få tilgang til lokale telenett.

- Det å konkurrere med disse selskapene er så dyrt at selv AT&T er villig til å fusjonere med et Bell-selskap, med den mislykkede SBC-fusjonen friskt i minne, sier han.

Kommende høst blir spennende på mange måter. Så snart FCC har gitt sitt ok til BT-MCI-fusjonen, stiller selskapene seg åpne for hugg fra nye konkurrenter, som ytterligere vil presse marginene for de to selskapene.

Til toppen