MCI fikk 13 mrd. for Internett-biten

Ikke før hadde det amerikanske justisdepartementet gitt klarsignal for WorldComs oppkjøp av MCI, offentliggjorde MCI at selskapet selger alle Internett-aktiviteter til britiske Cable & Wireless for 1,75 mrd. USD eller nærmere 13 mrd. kroner.

Dermed er det neste siste hinder passert for WorldCom som la inn et bud på MCI for 9 måneder siden. Justisdepartementet, satte i likhet med EU-kommisjonen salg av Internett-aktivitetene inkludert kundeporteføljen som krav for å godkjenne fusjonen.

Etter at justisdepartementets holdning ble kjent var ikke MCI sen om å offentliggjøre avtalen med britiske Cable & Wireless som overtar både Internett-infrastrutktur og -kunder av MCI for nesten 13 mrd. kroner i kontanter.

I mai inngikk Cable & Wireless en avtale med MCI om å overta selskapets Internett-infrastruktur for nesten 5 mrd. kroner. Da det ble klart at dette ikke var nok for at EU-kommisjonen skulle godkjenne en fusjon, måtte MCI selge mer enn det Cable & Wireless hadde avtalt å kjøpe og stevnet MCI for i det minste å sikre seg infrastrukturen. Stevningen ble trukket og siden har ingen av selskapene sagt mer enn at det fremdeles var samtaler på gang. I den avtalen som nå er inngått forplikter WorldCom og MCI seg til ikke å forsøke å kapre tilbake de kundene MCI må selge kundeforholdet til - det første halvannet året etter handelen er avsluttet.

Ifølge MCIs styreleder, Bert Roberts, er det bare et vedtak hos de amerikanske telemyndighetene, FCC, som gjenstår før fusjonen mellom WorldCom og MCI blir gjennomført.

Wall Street Journal skriver i dag at FCC vil komme med sitt vedtak allerede neste måned.

For Cable & Wireless får kjøpet stor betydning for selskapets planer i USA. Fra starten blir selskapet femte størst på Internett-trafikk og selskapet er fra før en av de ledende på Internett-trafikk utenfor USA.

Blant det selskapet nå overtar er 3.300 store bedriftskunder på Interett-aksess, MCIs Internett backbone med 15.000 interconnection porter, 1.300 ISP-kunder, 250.000 private og 60.000 bedriftskunder på oppringt aksess.

Til toppen