Media Metrix vil kartlegge nordmenns nettbruk

Amerikanske Media Metrix, som samler Internett-tall direkte fra nettbrukernes PC-er, kartlegger nå grunnlaget for å entre Norge med unike brukerundersøkelser. Gjennom den svenske lisenstakeren Sifo kan internettmarkedet neste år bli trukket opp av dvalen som inntraff da NAL satte foten ned i statistikkarbeidet i fjor.

Amerikanske Media Metrix, som samler Internett-tall direkte fra nettbrukernes PC-er, kartlegger nå grunnlaget for å entre Norge med unike brukerundersøkelser. Gjennom den svenske lisenstakeren Sifo kan internettmarkedet neste år bli trukket opp av dvalen som inntraff da NAL satte foten ned i statistikkarbeidet i fjor.

Sifo Interactive & Media Tracking har, som første europeiske selskap, kjørt panelmålinger på det svenske internettet siden mai 1998. Fra først å ha et utvalg på 800 svensker, er det per i dag 3.000 individer og 2.000 husstander som har programvaren RelevantKnowledge installert på PC-ene sine.

Sifo har 60 svenske internettsteder som kunder, hvorav 30 er faste og 30 mer på ad-hoc-basis. Disse får utdelt rapporter som gir antall unike brukere på tjenesten. I Norge har vi hittil ikke hatt et slikt tilbud på markedet; det er først og fremst Norsk Gallup Institutt som har sittet med sannheten rundt internettbruken i Norge gjennom undersøkelser utført over telefon og gjengitt på Web-Toppen.

Media Metrix-undersøkelsene er imidlertid noe helt annet. Den foregår online med et utvalg av PC-brukere som faktisk er koplet opp mot Internett. Sifo kartlegger brukermønsteret til disse på individnivå; hvilke nettsteder de besøker, hvor lenge de er inne av gangen og liknende.

Det går både an å få frekvens på bruken, profil som inkluderer demografiske data om brukerne og en webkalkulator som regner blant annet ut om brukerne er inne på flere konkurrerende nett-tjenester på surferundene.

Sifo Interactive Media, representert ved internettsjef Lars Bjørkman og Mikael Ohlsson presenterte mandag konseptet sitt til et utvalg av medieinteresserte på Savoy Hotell i Oslo.

- Vi er klare til å gå videre i Norden, opplyste Bjørkman som imidlertid først og fremst var ute for å lufte interessen blant norske medieaktører, inkludert medierådgivere og nettsteder.

Statistikkarbeidet har i over et halvt år vært i et vakuum siden Norske Avisers Landsforening (NAL) ikke ville være med på det særegne opplegget som en statistikkgruppe hadde arbeidet seg fram til før jul i fjor. Den gang dreide det seg om verifisering av trafikkmålinger på servere og ikke et utvalg av unike brukere gjennom brukerpaneler.

Nå er det altså snakk om panelmålinger som blant andre MMI har ment blir for dyrt å holde på med i Norge. Bjørkman i Sifo har imidlertid tatt på seg oppgaven å kartlegge interessen i resten av Norden etter at Media Metrix og RelevantKnowledge fusjonerte i fjor høst. Fusjonen kom som et svar på alliiansen mellom Nielsen Media Research og NetRatings som dannet et konkurrerende panel for det amerikanske internettmarkedet.

- Vi skal så kjapt som mulig lansere dette i de nordiske landene som er interessert, sier han og estimerer i hvert fall et halvt år i forberedelser hvis man får gjennomslag for idéen på det norske markedet.

Et panelopplegg vil likne de utvalgsmålingene man har på TV-siden med et utvalg av personer som måles på TV-bruken. Forskjellen ligger i at utvalget ideelt sett må være mye større på Internett fordi det er atskillig flere nettsteder å måle mot enn det er TV-kanaler (selv om Gallup vil øke antallet til 1.000 panelbrukere når de tar over TV-målingene fra nyttår).

En annen forskjell vil være at det ikke er medieaktørene selv som kontrollerer målingene (i dette tilfellet TV-selskapene), men en uavhengig tredjepart - i dette tilfellet Sifo - som står inne for at det går riktig for seg.

Til toppen