Megakontrakt til Telenor Bedrift

Telenor Bedrift fikk avtalen om å levere nytt nettverk og PC-park til Rikstrygdeverket, en av Norges største IT-kunder.

Telenor Bedrift fikk avtalen om å levere nytt nettverk og PC-park til Rikstrygdeverket, en av Norges største IT-kunder.

Rikstrygdeverket (RTV) er en av Norges største pengekraner, både når det gjelder utbetalinger til trygdede og IT-bransjen. For milliardene renner fremdeles ut mens RTV fortsatt holder på å rette opp den såkalte Tress 90-skandalen.

Tress 90-prosjektet løp fra 1988 til mars 1995 og kostet i følge Stortinget to milliarder kroner, blant annet på grunn av innkjøp av PCer som var utdaterte da de endelig kom i bruk. Men hovedsystemene ble aldri satt i drift.

For å rette opp sine gamle systemer og kjøpe inn utstyr, har RTV lagt en IT-plan som strekker seg frem til 2003. For 1998, 1999 og 2000 skal RTV bruke en milliard kroner og da er jobben bare halvveis ferdig.

RTV offentliggjorde i dag at de har inngått en av de største delkontraktene i sin IT-plan. Det er Telenor Bedrift som har fått det RTV kaller en av de største IT-infrastruktur-oppdragene i Norge hittil. Med en prislapp på 372 millioner kroner, omfatter avtalen leveranse av PC-er, nettverkstjenere, programvare til alle maskinene, systemintegrasjon, administrasjonsverktøy og alt vedlikehold av dette utstyret til 2005.

RTV har 7000 ansatte spredd over landet. Utplasseringen av det nye utstyret starter etter sommerferien og skal være avsluttet innen utgangen av 2001. Dette haster, skal vi tro RTV som maler et kullsort bilde av dagens situasjon.

"Både datautstyr og programvare ved trygdekontorene er i dag foreldet, nedslitt og uensartet", skriver RTV i pressemeldingen".

-Dette nye utstyret gjør at de ansatte ved trygdekontorene kan starte elektronisk samhandling med arbeidsgivere, leger, sykehus og trygdemottakere, sier trygdedirektør Arild Sundberg.

Til toppen