- Meglere ikke mindre viktig med nettaksjehandel

Det nye handelssystemet på Oslo Børs, som skal være på plass i oktober, vil gjøre det enklere og mer effektivt for alle å handle aksjer fordi du kan handle direkte over Internett. Men meglerne vil ikke forsvinne, de får heller mer å gjøre, tror finansbransjen.

Det nye handelssystemet på Oslo Børs, som skal være på plass i oktober, vil gjøre det enklere og mer effektivt for alle å handle aksjer fordi du kan handle direkte over Internett. Men meglerne vil ikke forsvinne, de får heller mer å gjøre, tror finansbransjen.

Mens hele ti prosent av den totale aksjehandelen i vårt naboland Sverige allerede går over Internett, har norske banker og finansinstitusjoner "skyndet seg sakte" med å lage løsninger for slik aksjehandel. Når det nye handelssystemet kommer i drift på Oslo Børs i oktober, vil det imidlertid bli både enklere og mer effektivt å handle aksjer på Internett også her hjemme.

I dag er Kredittkassen den eneste banken i Norge som tilbyr aksjehandel over Internett. Kredittkassen lanserte dette tilbudet i for ett år siden, og har nå 2600 privatkunder. Omsetningen på nettet første halvår (pr. 30. juni) var på 822 millioner kroner som tilsvarer 0,4 prosent av bankens totale aksjehandel.

Overgangen til Internett-handel vil automatisere større deler av selve transaksjonene - et arbeid som i dag i stor grad foretas av meglere. Kaj Endresen, leder for nettsatsingen i Kredittkassen, tror likevel ikke meglerne blir overflødige når mer av aksjehandelen etter hvert kan skje direkte.

- Spekulanter og investorer vil alltid ha behov for en megler til å kommentere markedet eller analysene. Jeg tror derimot at megler-rollen vil få et nytt innhold, sier Endresen til digi.no.

Også Sparebanken NOR holder på å utvikle en løsning for aksjehandel over Internett, men lanseringstidspunkt er foreløpig uklart. Banken regner først og fremst med at et tilbud om slik handel vil trekke til seg små-investorer som kvier seg for å gå via megler. - Større investorer vil nok fremdeles ha bruk for meglere, sier prosjektleder for Internett i Sparebanken NOR, Kristin Løvseth, som spår at megler-rollen vil på sikt vil bli mer analyseorientert.

- Kontakten mellom kunde og megler vil fortsatt være der, men jeg tror megelerens rolle vil bli mer rådgivningsfokusert, sier Løvseth, til digi.no.

Tom Knoff, leder for meglerhuset Christiania Markets, sier til digi.no at Internett er en av flere kanaler som kunder vil benytte, men han spår at spesielt nettet vil øke i bruk. Det er billigere både for kundene og meglerhusene, og det vil dessuten bli en større grad av trading og rådgivning basert på analyse.

- Erfaringer fra utlandet tilsier at meglerne etter hvert kommuniserer mindre på telefon og mer på e-post, sier Knoff.

Han har ikke merket noe til "nervøse meglere som er redde for jobben sin". Marginene i kurtasjesatsene er under press, men det har de vært lenge. Når det gjelder det nye handelssystemet, tror Knoff at hoveddelen av handelen vil bli som før, men med sterkere konkurranse. Dette fordi utenlandske meglerhus kan bli såkalte fjernkunder på Oslo Børs.

Geir Aase, informasjonskonsulent ved Oslo Børs, regner med en sterk vekst i antall transaksjoner fra Internett når det nye handelssystemet settes i drift på Oslo Børs. Han sier seg enig i vurderingen om at meglerjobben vil få et annet innhold dersom aksjehandel på nett tar av.

- Man kan handle med aksjer på Internett via en megler, så megleren har fremdeles et ansvar, men meglerrollen som mellommann vil nok bli av mindre betydning, fordi investoren kan delta direkte selv. Megleren vil fremdeles være viktig som rådgiver, med kjennskap til markedet, selskaper og ordreboken. Ved kjøp og salg av lite likvide aksjer er dette viktig, mener Aase.

Han legger til at det nye handelssystemet på Oslo Børs vil være igang fra månedsskiftet oktober/november, men noen endelig dato er ennå ikke fastsatt.

Til toppen