Men ingen felles teleregler i EU ennå

Mens teleoperatørene vil ha lik regulering i alle EU-land, ønsker ikke medlemsnasjonene det. Også EU-kommisjonen og IT-kommisær Erkki Liikanen har tatt til ordet for en større samordning.

På et møte i Luxembourg onsdag gjentok Liikanen ønsket om en felles regulering innenfor EU-området, noe som ville gi EU-kommisjonen betydelig større innflytelse som reguleringsorgan.

- Tiden er ikke moden for å la EUs konkurranseregler gjelde for hele telekomsektoren. Det ville gi EU-kommisjonen rett til å overprøve beslutninger fra nasjonale reguleringsmyndigheter, noe de færreste vil akseptere i dag, sier den svenske næringsminister Björn Rosengren, til Dagens Industri. Sverige holder formannsvervet i EU dette halvåret.


Inntil det skjer vil EU imidlertid tilstrebe en harmonisering. Og innenfor mobilområdet var det enighet om å gjøre det lettere for operatørene å samarbeide om utbyggingen av infrastruktur.

Også Liikanen erkjenner at kommisjonen ikke har kompetanse nok til å styre hvordan medlemsnasjonenes inntekter fra UMTS-salget fordeles, men kommisjonen vil likevel bidra til at operatørene får gjennomført sine utbyggingsplaner.

Liikanen vil gå videre med saken og be Europaparlamentet gi kommisjonen fullmakt til å harmonisere telereguleringen.

Til toppen