Mener analysebyråene bør begynne å svette

To gamle reklamerever lanserer nå en nettløsning som skal la kundene teste hvorvidt deres reklamekampanjer 'virker', uten et enesteanalyseinstitutt i sikte.

To gamle reklamerever lanserer nå en nettløsning som skal la kundene teste hvorvidt deres reklamekampanjer 'virker', uten et enesteanalyseinstitutt i sikte.

Det nye verktøyet skal gjøre det lettere og billigere å teste reklamekampanjenes effektivitet, noe som hittil er bitt gjort via analysebyråenes intervjuer og produkttester.
Does It Communicate, som tjenesten heter, er utviklet av Component Software, etter spesifikasjoner fra bransjeveteranene Jon Cappelen og Tore Bredal.


Andre partnere er Knut Jørstads Modem Bad, og Cappelen mener deres løsning vil få analysebyråene til å svette litt på ryggen.

- Jeg ville gjort det hvis jeg var dem, jeg ville svettet litt... Det er mulig vi er tidlig ute i forhold til det markedet vil ha, men det er ingen tvil om at Internett-løsninger vil legge press på institutter som MMI og Gallup, mener Cappelen.

Til digitoday.no sier han at instituttene etter hvert vil bli borte i den form de har i dag. Kundene vil være interessert i å sette informasjonen i større sammenheng, noe han mener instituttene må restrukturere for å få til.

Does It Communicate skal gjøre nettopp det, gjennom det han kaller 'intellektuell kapital'.

- Det finnes mange som tilbyr analyse på nettet, men de legger stort sett ut enkle maler på spørsmål. Det er viktig at kunden kan tolke resultatene riktig. Målene med reklamen defineres for kunden, så de får all informasjon om hva kampanjen kommuniserer, sier Cappelen.

Selskaper som ønsker å sjekke hvor bra deres kampanjer er, kan opprette en konto hos Does It Communicate. Ved å fylle ut detaljer om produktet det skal reklameres for, setter de igang en kampanje som rekrutterer 'testere' fra nettet, ved å tilby dem premier, bonuordninger og lignende.

Cappelen er ikke redd for å få skjeve utvalg.

- Akkurat det er et moment som kom opp da man innførte telefonintervjuer og kjøpesentertester også. Parallelle undersøkelser viser at resultatene fra telefonundersøkelser og Internett-undersøkelser er like.

Løsningen er basert på en programvare de kaller NetFact, hvor Infostream har vært inne på utviklingssiden. Cappelen sier de skal utvikle andre løsninger på NetFact-plattformen, og bekrefter at de har internasjonale ambisjoner med sine verktøy.

Flere saker fra Mediaforums høstkonferanse på Geilo

Til toppen