DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Mener angrepet på Stortinget understreker hvor dårlig det står til

– Det bekymrer meg at dette ikke blir tatt på alvor, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna mener satsingen på IKT-sikkerhet må trappes opp kraftig. De mener angrepet på Stortinget understreker viktigheten av denne kompetansen.
Tekna mener satsingen på IKT-sikkerhet må trappes opp kraftig. De mener angrepet på Stortinget understreker viktigheten av denne kompetansen. Foto: NTB Scanpix(Gorm Kallestad
17. mars 2021 - 05:00
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Tekna mener Regjeringen overdriver kraftig når de sier de bruker 800 millioner kroner på å bygge opp kompetansen i Norge på IKT-sikkerhet. Fagforeningen mener det vil gå galt om det ikke satses kraftig på cybersikkerhet i årene fremover.

– Dette er penger som i stor grad går til en generell satsing på IKT, og som ikke er spesifikt rettet mot IKT-sikkerhetskompetanse slik de burde ha vært, sier Tekna-
president Lise Lyngsnes Randeberg.

Lise Lyngsnes Randeberg er president i fagforeningen Tekna. Foto: Mikkel Moe, Tekna

Ikke nok penger

I stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden», som ble behandlet i Stortinget i begynnelsen av mars, skriver regjeringen at nasjonal strategi for kompetanse innenfor digital sikkerhet følges opp, og at det bevilges store økonomiske midler til å styrke digitalsikkerhetskompetansen i Norge.

– Vi mener dette er å overdrive kraftig. 800 millioner er en sum som viser en generell satsing på IKT, og ikke en spesifikk satsing på IKT-sikkerhet. Dette viser også svarene vi har fått fra departementet når vi har bedt om en redegjørelse for hvordan pengene er brukt, sier Randeberg.

Hun mener svarene fra departementet viser at det kun er en liten del av satsingen som er relevant for å møte det økende kompetansegapet innen IKT-sikkerhet. Tekna-presidenten peker på at vi mangler sikkerhetskompetanse innen både samfunnskritisk beredskap, i offentlig sektor og i næringslivet.

–Dette er bekymringsverdig

– I beløpet på 800 millioner ligger så godt som all satsingen på forskning og rekrutteringsstillinger innen digitalisering, og ikke midler direkte koblet mot IT-sikkerhet. Det er bekymringsverdig at regjeringen ikke tar dette på alvor, sier Randeberg.

Tekna mener de ferske cyberangrepene mot Stortinget, Hydro og flere norske kommuner understreker viktigheten av at kompetanseutviklingen kommer i gang så kjapt som mulig. 

Tekna president Lyngsnes Randeberg viser til IKT-kompetanserapporten, som er utviklet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag av fagforeningen og en rekke andre organisasjoner i norsk næringsliv, som ble levert nå nylig.

Også der kommer det frem at det er et stort udekket behov for IKT-spisskompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Problemet vil bli verre

Les også

Problemet vil bare bli verre de kommende årene, tror Tekna som peker på at også Riksrevisjonen har understreket at det er store kompetanseutfordringer knyttet til IKT- sikkerhet i både politiet og i helsevesenet.

– IKT-kompetanse kommer til å bli avgjørende framover, ikke bare for å skape vekst og arbeidsplasser, men også for å sikre gode offentlige tjenester og samfunnssikkerheten vår. Da er det avgjørende at regjeringen tar problematikken på alvor og at utdanningstilbudet blir prioritert framover, sier Randeberg.

Lars Jacob Hiim (H) er statssekretær for justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Han sier til digi.no at Justis- og beredskapsdepartementet er enige med Tekna.

Hiim poengterer at god kompetanse på digital sikkerhet er en knapp ressurs ikke bare i Norge, men i hele verden. Ifølge ham jobber regjeringen  for at dette skal bli bedre.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg

Regjeringens 51 tiltak

Høyrepolitikeren mener bygging av generell IKT-kompetanse er et viktig virkemiddel for å styrke IKT-sikkerheten i Norge.

– Derfor jobber regjeringen nettopp for å øke den kompetansen på digital sikkerhet som Tekna etterspør. Det gjør vi, blant annet, gjennom 51 tiltak i den nasjonale strategien for digital sikkerhetskompetanse, sier han og viser til  tiltaksoversikten for den nasjonale strategien for digital sikkerhet som ligger på regjeringens hjemmesider.

Statssekretæren sier at regjeringen i samfunsikkerhetsmeldingen understreker at digital sikkerhet blir en stadig viktigere del av stats- og samfunnssikkerhetsfeltet i Norge.

– Å sikre god digital sikkerhet er et kontinuerlig arbeid. Gjennom etableringen av NSMs nasjonale cybersikkerhetssenter (NCSC) har regjeringen lagt til rette for partnersamarbeid mellom private og offentlige virksomheter og myndighetene. Over 40 virksomheter inngår i senteret. 

– Regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhet legger grunnlaget for å gjøre det digitale Norge enda tryggere. I tillegg presenterte vi også tiltak i samfunnssikkerhetsmeldingen for å styrke vår digitale sikkerhet.

4 av 10 norske kommuner mener sikkerheten er for dårlig

– Det pågår altså et en rekke prosjekter for å styrke kompetansen på IKT-sikkerhet i Norge. Poenget med meldingen og den nasjonale strategien er nettopp å gjøre det arbeidet Tekna etterspør, sier statssekretæren til digi.no. 

Også i rapporten IT i praksis 2020, som ble presentert i forrige uke, kom det frem at kun 60 prosent av norske kommuner opplever at de har sikret dataene sine godt nok.

Øyvind Huseby er administrerende direktør i IKT-Norge. Foto: IKT-Norge

Av statlige virksomheter mener 84 prosent at de har god informasjonssikkerhet, konkluderes det i rapporten. Hva gjelder støtte fra relevante myndigheter, mener 51 prosent av norske kommunene at den er god. I statlige virksomheter er prosentandelen 70.

– Dette tyder på at det gjenstår et arbeid i å utvikle et tilfredsstillende og tilgjengelig veiledningsapparat for digital sikkerhet i kommune-Norge, skriver Rambøll management consulting i rapporten.

IKT-Norge er på lik linje med Tekna bekymret for det store kompetansegapet på sikkerhetsfronten i Norge.

– Sett i lys av de gjentakende og alvorlige cyberangrepene mot norske virksomheter, er dette urovekkende, sier administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge og fortsetter:

– Myndighetene må støtte kommunene enda bedre i arbeidet med god informasjonssikkerhet. Det kan være tydeligere informasjon til brukere og virksomheter om trusler, angrep og anbefalinger om løsninger.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.