Mener staten er for streng med Telenor

Norges teleregulering skader industrien, underforstått Telenor, mener Abelias-sjef Paul Chafffey.

Norges teleregulering skader industrien, underforstått Telenor, mener Abelias-sjef Paul Chafffey.

Norsk særregulering på mobil skader industrien, skriver Abelia i en pressemelding. Anledningen Post og Teletilsynet melding om at reguleringen skal skreddersys for Telenor Mobil.

Post og Teletilsynet beskriver det norske markedet som sterkt dominert av Telenor. Selv om aktører som Chess har slått seg opp som videreselgere av tjenester, har Telenor fremdeles over 70 prosent markedsandel på grossistmarkedet for mobiltjenester, skriver de.

Netcom derimot, degraderes fra stillingen som en aktør med sterk markedsstilling for tilgang og samtaleoriginering. Denne degraderingen innebærer kanskje et prestigenederlag for Netcom, men de klager neppe. De slipper nemlig dermed å bli regulert i dette markedet.

Telenor derimot, skal reguleres, blant annet med målsetning om å fremme byggingen av flere mobilnett i Norge.

Tilsynet mener Norge har dårligere konkurranse enn andre land i Europa, og at Telenors dominerende posisjon gjør at de i vesentlig grad kan opptre uavhengig av andre aktører.

- På denne måten skiller Norge seg fra de fleste europeiske land som jevnt over har flere mobilnett, større befolkningsgrunnlag og mindre utfordrende topografi, sier direktør Willy Jensen i PT.

Telenors informasjonsdirektør Scott Engebrigtsen har klaget over tilsynets melding til Aftenposten. Han klager blant annet på at markedslederne i våre naboland, som Telenor konkurrerer med, ikke reguleres like sterkt. Nå går Abelia ut og støtter dem i kritikken av det de kaller særnorsk regulering.

-I en bransje som blir stadig mer internasjonal og der myndighetene i Sverige, Danmark og Finland nettopp har ”friskmeldt” deler av mobilmarkedet fra regulering, er det ingenting som tyder på at PT har tilsvarende planer i Norge, skriver Abelia.

De liker dårlig at Telenor alene blir stemplet som sterk markedsaktør.

- Et slikt stempel betyr at telepioneren fortsatt blir underlagt forpliktelser overfor sine konkurrenter slik at konkurrenter på forskjellige måter får benytte Telenors infrastruktur til å produsere mobiltjenester. For samlokalisering og nasjonal roaming skal prisene i tillegg være kostnadsorienterte.

Abelia målet med EUs regulering av telesektoren er å sikre en overgang til generell konkurranseregulering, og at det blant regulatørene i Europa er det stor enighet om at mobilmarkedet er modent for en slik friskmelding.

- Vi må si at dette er et stort steg i feil retning da det på flere områder er strengere enn den mobilreguleringen vi lengre tid har kalt særnorsk. Når våre naboland nå velger å gå bort i fra regulering på dette området er det klart at varselet vil kunne påføre Telenor en konkurranseulempe sammenliknet med tilsvarende selskaper man konkurrerer med i Europa, sier administrerende direktør i Abelia Paul Chaffey.

Han hevder at Norden nå ses på som ett marked, og at det derfor er uheldig at Telenor som norsk industrilokomotiv blir hemmet mer enn konkurrentene i våre naboland. På sikt kan det bli et problem for Norge som industrinasjon, mener Chaffey.

Til toppen