Mer åpenhet fra Nera

I et fallende marked ser flere selskap ut til å ha ligget lavt med uttalelser til aksjemarkedet. Nera, et tradisjonelt ganske lukket selskap, åpnet seg litt for Reuters fredag uten at det fikk noen umiddelbar effekt.

I et lenger intervju med nyhetstjenesten Reuters Næringsnytt, fortalte adm.dir Bjørn Ove Skeie relativt mye om de prosessene som pågår i selskapet. De mest interessante uttalelsene bekrefter at selskapet prøver å finne en industriell investor i Nera Satcom, og la vekt på et betydelig vekstpotensial for Neras transmisjonsvirksomhet.

Kursen på Neras aksjer har fortsatt og falle siden presentasjonene av tallene fra andre kvartal. Dette skyldes slik vi ser det tre ulike sider ved selskapet. For det første har salget av Nera WorldPhone gått dårlig hittil i år, og går fremdeles ikke spesielt bra. Dernest har det oppstått ytterligere usikkerhet omkring veksten i Latin-Amerika hvor det er knyttet relativt store forhåpninger til selskapets transmisjonsvirksomhet. Til sist har selskapet hatt problemer med å komme i produksjon med sine nye City-Link produkter.

En annen aksjer som har vært en katastrofe for aksjonærene - Tandberg Data - så en forsiktig oppgang fredag. Uken under ett har aksjen falt med 12 prosent. I et intervju med digi.no kom en representant fra Quantum med uttalelser som viser at Tandberg Data ikke nødvendigvis beholder posisjonene som second source på DLT spesielt lenge. Samtidig ble det bekreftet at det er et godt stykke frem til en eventuell satsing på SLR hos Quantum, selskapet har så langt mer enn nok med sin satsing på DLT-segmentet.

NetCom falt kraftig tilbake i løpet av fredagen. Kursen har falt med 12,8 prosent denne uken. Dette skyldes først og fremst at aksjen så langt har vært skjermet for markedskorreksjonen. Som en høy-multippel aksje skulle det mye til før det kunne holde veldig lenge. Vi antar også at den regulatoriske usikkerheten som blir stadig tydeligere, har sin effekt også i aksjemarkedet.

I all elendigheten er det verd å få med seg at flere av de mindre IT-aksjene har klart seg relativt godt den siste uken. Dette skyldes nok både relativt liten likviditet, og at fallene har vært tildels betydelige allerede.

Uken under ett falt totalindeksen med 5,23 prosent og IT-indeksen med 6,45 prosent. Sistnevnte er som kjent dominert av Merkantildata og NetCom, hvorav sistnevnte så et større kursfall.

En oversikt over de siste artiklene skrevet av finans-seksjonen finner du under lenken i høyre marg.

Til toppen