Mer fleksibel bestilling av Mac

Apple annonserte onsdag at selskapet vil utvide sin "build-to-order"-kapasitet. Dette betyr at Apple-forhandlerne kan tilby mer skreddersydde løsninger til sine kunder. Foreløpig vil dette kun bli tilbudt i USA.

Etter at Apple tidligere i år kunne tilby sine kunder å tilpasse og bestille nye G3 Power Macintosh-maskiner over web, vil selskapet nå kunne tilby et liknende opplegg gjennom forhandlere som deltar i Apples spesielle build-to-order-program for forhandlere.

Apple ønsker å vri stadig mer av sin virksomhet fra å tilby standardmodeller til mer skreddersydde utgaver av sine datamaskiner.

Nils Roe Fjørtoft, daglig leder ved Apple Computer Norge, sier til digi.no at det ennå vil ta noe tid før Apple vil ha ordrebasert produksjon i Europa. Dette skyldes at de europeiske fabrikkene ikke er kommet like langt som de amerikanske i overgangen til slik produksjon.

Fjørtoft regner med at vi også i Europa først vil kunne en se et web-basert bestillingssystem. Etter hvert som fabrikkene tilpasser seg den nye produksjonsstrategien, vil også de europeiske forhandlerne få muligheten til å tilby mer omfattende skreddersøm av Mac-maskiner.

Til toppen