Mer Nav-bråk i vente

Varsler mer kritikk, støy, prosjektstans og flere tapte millioner.

Mer Nav-bråk i vente
Nav-direktør Joakim Lystad varsler om flere IKT-stopp og mer kritikk fra Riksrevisjonen. Bilde: NTB scanpix

– Hva er den grunnleggende årsaken til at IKT-moderniseringen i Nav til 3,3 milliarder kroner måtte stoppes?

Det var spørsmålet de folkevalgte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ville ha svar på i fredagens høring.

– Det har jeg tenkt mye på, men jeg vet ikke om jeg har et godt svar, var det grunnleggende svaret fra arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Brukte 720 millioner

Moderniseringsprogrammet ble planlagt i tre år, startet opp desember 2012 og så stanset i oktober året etter.

Drøyt 720 millioner kroner var gått med da prosjektorganisasjonen ble avviklet.

Riksrevisjonen leverte en kritisk rapport om forholdene, og nå var ansatte, toppledelse og leverandører kalt inn på teppet til komiteen.

Grillet Steria

Det tok noen runder med spørsmål før årsakene kom for en dag.

800 MILLIONERS AVTALE: Steria-sjef (fra v.) Kjell Rusti ble grillet av komitéleder Martin Kolberg (Ap).
800 MILLIONERS AVTALE: Steria-sjef (fra v.) Kjell Rusti ble grillet av komitéleder Martin Kolberg (Ap). Bilde: NTB scanpix

I første omgang forsøkte komitéleder Martin Kolberg (Ap) & co. å finne ut hvilket strategisk ansvar IT-leverandør Steria kunne sitte med.

Selskapet har en avtale som totalt kan beløpe seg til opp mot 800 millioner kroner.

Høy risiko

Norgessjef Kjell Rusti svarte gang på gang at selskapet kun har operative oppgaver. Den største jobben var å ta over på IT-driften, som en slags vikarer når Nav-ansatte der ble satt på oppgaver i Moderniseringsprogrammet.

– Men her skal du svare uten å ta hensyn til oppdragsgiver. Som leder i et stort selskap med internasjonal kompetanse må du ha en mening om hva som gikk gæernt, spurte Helge Thorheim (Frp).

– Vi snakker om høye ambisjoner og mye som skulle utføres på én gang, kombinert med korte tidsfrister, våget Rusti seg på.

– Kompleksiteten var stor i en stor organisasjon, og det gir gjennomføringen høy risiko, svarte Steria-sjefen.

Uten ansvar

Komiteen stusset over at ingen av de mange IT-leverandørene i milliardprogrammet hadde noe ansvar.

– Vi valgte å ta ansvaret selv, forklarte Nav-direktør Lystad. I ettertid har man konkludert med at den jobben ble for stor.

– Nå vurderer vi å ha med eksterne krefter på strategiledelsen, sier han.

Og underveis i «grillingen» kom både han, utviklingsdirektør Ingunn Midttun Godal og konstituert IKT-direktør Kjersti Monland på flere årsaker til at Moderniseringsprogrammet ble avviklet og nå planlegges på nytt.

Glemte menneskene

I hovedsak dreier det seg om årsakene som Steria beskrev.

I tillegg la man for mye vekt på teknologien uavhengig av organisasjonen, kulturen og menneskene som skal bruke løsningene.

Det hører med til bildet at uførereformen ble et stressmoment. Den skulle bakes inn i ny felles saksbehandlingsløsning.

Fristen for uføreløsningen 1. januar 2015 var ikke absolutt da programmet ble planlagt, men ble underveis en konkret deadline. Da måtte man hive seg rundt, og ta det ut i eget prosjekt.

Kan doble tapet

Lystad la stor vekt på at Nav tar en rekke grep for å videreføre arbeidet for å komme i mål med moderniseringen av IKT-biten.

– Vi snakker om forsinkelser på åtte til ni måneder, sier han.

Det er også et mål å redusere tap av penger som er brukt.

Av 723,9 millioner kroner er mellom 110 og 170 millioner kroner gått tapt.

– Vi kan gjenbruke mye av det som er utviklet, men tapet kan blir dobbelt så stort som nå, varsler Nav-direktøren. Da har 340 millioner kroner gått i vasken.

Og han er klar på at det ikke er sikkert at det videre IKT-arbeidet kommer til å gå på skinner.

– Det blir nok mer støy og mer kritikk fra Riksrevisjonen de neste årene. Og vi kan ikke se bort fra at IKT-prosjekter blir stanset på ny, poengterte Joakim Lystad.

    Les også:

Les mer om: