Mer norsk-svensk bråk i Adcores leir

- Vi forstår ikke helt hva de driver med. Det sier Adcore-sjef Ole Oftedahl om oppførselen til nordmannen Bjørnar Jensen og Peter Nordström, som har levert inn en konkursbegjæring rett før partene skulle til konfliktrådet.

Adcore-sjef Ole Oftedal stiller spørsmål ved Bjørnar Jensen og Peter Nordströms aktiviteter om dagen. Ifølge Ekonomi24 skal de to ha levert inn konkursbegjæring mot selskapet, på grunn av en tvist som skulle opp til mekling i svensk skiljedomstol.

Oftedal mener bakgrunnen for bråket kan bestrides, og derfor skal løses gjennom mekling.

- Det skal opp i konfliktrådet for å løses. Det er slik man gjør det. Vi forstår ikke helt hva de holder på med - vi er like overrasket som de juristene vi benytter som rådgivere. Det man vanligvis gjør er at man løser en tvist og om den tvisten ikke blir løst på en måte man synes er bra, så kan man stevne selskaper og denslags. Men å forsøke å sende inn en konkursbegjæring er fullstendig ofattbart, sier Oftedal til Ekonomi24.

Bakgrunnen for bråket er alle de aktiviteter Adcore har hatt for seg det siste året.

Først bygde de opp en konsulentvirksomhet, for så å selge den i all hast. Kostnadene har hittil vært store, og kan bli enda større med litt ekstra fakturaer fra advokatene.

Avisen skriver at Oftedal hevder kravet dreier seg om etpar tusenlapper, mens det i konkursbegjæringen fremgår at det handler om 3,7 millioner svenske kroner.

Oftedal sier begjæringen ikke kommer til å påvirke Adcore. Selskapets ledelse jobber febrilsk for å løse spørsmålet om finansiering av fremtidig drift.

Til toppen