Merced blir forsinket

Intel har nå bekreftet at selskapets Merced-prosessor vil bli betydelig forsinket. Da blir det antakelig ingen 64-bit prosessorløsning fra Intel på denne siden av tusenårsskiftet.

Forsinkelsen skyldes trolig at enkelte tekniske utfordringer har tatt lenger tid å løse enn Intel hadde beregnet.

Ifølge PC Week Online, vil Intel trolig bruke en avansert 32-bit prosessor som Willamette eller Tanner for å fylle igjen hullet som forsinkelsen av Merced nå skaper. Tanner er en 32-bit prosessor som er tilpasset det samme grensesnitt som Merced har mot hovedkortet, Slot M.

Selv om ingen ytelsestester er tilgjengelige for Tanner, regner analytikere med at ytelsen vil være høyere enn Pentium II Xeon prosessorene som kommer i løp av en måneds tid.

Forsinkelsen av Merced kan likevel gi store ringvirkninger på mange aktører i dataindustrien. Selskaper som Sun, Digital, Microsoft og Santa Cruz Operation arbeider alle med å lage 64-bits operativsystemer tilpasset Merced. Nå vil trolig også disse operativsystemene bli forsinket.

Hewlett-Packard, som har vært med på å utviklingen av Merced, hadde planlagt å ha Merced som en grunnleggende del av sitt enterprise-tilbud.

Forsinkelsen gir ifølge PC Week Online også andre produsenter av RISC-prosessorer og systemer en pustepause, men også bedre mulighet til å betjene brukernes ytelsesbehov. Dette til tross for at Pentium II Xeon ventes å ta et stort stykke av markedet fra det de mellomstore Unix-systemene.

Til toppen