Merkantildata i rute

Merkantildata la fredag fram et driftsresultat på 213 millioner kroner av en omsetning på 3,95 milliarder kroner. Konsernsjef Tom Adolfsen er dermed i rute ifølge sitt eget skjema om å nå 11 milliarder i omsetning i år 2000.

Tom Adolfsen i Merkantildata bekreftet i morgentimene fredag at hans visjon om å nå 11 milliarder i omsetning i år 2000 fortsatt er troverdig. Foran en fullsatt sal i Shippingklubben i Oslo, kunne Adolfsen legge fram tall som viser at selskapet i fjor omsatte for 3954 millioner kroner, og oppnådde et driftsresultat på 213 millioner kroner.

Omsetningen i 1996 var på 2277 millioner kroner med et driftsresultat på nesten 97 millioner. Proforma var omsetningen i 1996 på 2852 millioner kroner med et driftsresultat på 114,7 millioner - hvilket indikerer sterk vekst også organisk.

Av de ulike forretningsområdene er det Systemintegrasjon som har hatt den mest positive utviklingen i 1997. Spesielt vellykket var innfusjoneringen av MBS Fjerndata som har dratt nytte av synergier fra merkantildatasfæren og forbedret sine marginer.

På marginsiden gjenstår det fortsatt et stykke før danske Complet kan skilte med like gode tall som i systemintegrasjonsdelen forøvrig, men Adolfsen forsikret om at det var gode muligheter for at dette vil forbedre seg i 1998. Systemintegrasjon sto alene for 2558 millioner kroner av omsetningen og bidro med 156,5 millioner til driftsresultatet.

Driftsområdet Applikasjon henger fortsatt noe igjen på resultatsida i forhold til de øvrige virksomhetsområdene. Applikasjon var det eneste som tapte penger i fjerde kvartal - men Adolfsen understreket at virksomheten hadde vært gjennom en kraftig omstilling. Han hevdet også at konservativ regnskapsførsel medførte avskrivninger på 7 millioner kroner for virksomhetsområdet, som endte opp med et negativt bidrag til driftsresultatet på 2,3 millioner kroner i fjerde kvartal.

I tiden fremover ser Merkantildata lyst på situasjonen for Applikasjon, spesielt med tanke på samarbeidet med IBM på Concorde. Virksomhetsområdet vil dessuten legge vekt på salg av 3.parts produkter, da det forventes at konsulenthonorarer vil utgjøre en stadig større del av profittmulighetene.

Adolfsen fortalte også at han har hatt problemer med en del av ledelsen i Applikasjon, men at disse nå er skiftet ut.

- Neste gang skal jeg bruke tre ganger så kort tid på å bli kvitt denne typen sjefer, sa Adolfsen under fredagens presentasjon.

På kommunikasjonsområdet endte driftsresultatet 10,1 prosent over 1996, noe som tyder på fallende marginer på dette området. Ifølge Merkantildata skyldes dette i første rekke svakere start på året i Sverige, men Adolfsen understreket at det er viktig å utnytte synergiene med de andre driftsområdene for å få opp lønnsomheten på Kommunikasjon. Totalt bidro kommunikasjonsdelen med 609,1 millioner kroner til omsetningen i 1997, og 47,6 millioner til driftsresultatet.

Distribusjonsvirksomheten har også gått etter planen, og Merkantildata hevder at lønnsomheten innenfor driftsområdet har vært tilfredstillende.

Merkantildata meldte samtidig med resultafremleggingen at selskapet har inngåtte en avtale om oppkjøp av Rubik AS. Merkantildata har lenge hatt et samarbeid med Rubik, beskjeftiger seg med finansiering, drifting og outsourcing av distribuerte dataløsninger. Merkantildata overtar selskapet for 160.000 aksjer i Merkantildata, som til dagens kurs (325 kroner) tilsvarer 36 millioner kroner.

Rubik har 21ansatte og omsatte for brutto 225 millioner kroner i 1997. Selskapet eier 90 prosent av Merkantildata Finans der Merkantildata sitter med de resterende 10 prosent.

TABELL: Foreløpige tall Merkantildata 1997. Drifsinntekter og driftsresultat per forretningsområde.

1997/1996 Driftsinnt. (MNOK) Driftsinnt. endring i % Driftsres. (MNOK) Driftsres. endring i %
Systemintegrasjon 2,558,7 + 48,0 156,5 + 99,8
Kommunikasjon 609,1 + 28,9 47,6 + 10,1
Applikasjon 202,1 + 5,2 8,4 + 13,2
Distribusjon 789,0 + 55,5 30,1 + 72,4
Felleskost - 29,6
Driftsres. før goodw. 213,0
Driftsres. etter goodw. 203,7
Til toppen