Merkantildata-ledere casher inn

Tom Adolfsen og syv toppledere i Merkantildata brukte i dag opsjonene de hadde på 325.500 aksjer. Hadde de solgt disse aksjene i dag ville de tjent over 14 millioner kroner.

Tom Adolfsen og syv andre toppledere kjøpte i dag 325.500 aksjer til en kurs på 28,40, noe som gir en hyggelig gevinst ettersom Merkantildata ble sluttnotert til 68.50 kroner i dag. Det er Einar Broch, direktør for Merkantildata Applikasjon, som tegnet flest aksjer - hele 100.000. Broch solgte også mesteparten direkte og kunne innkassere en gevinst på 3,6 millioner kroner.

Lederne i Merkantildata solgt til sammen 231.000 aksjer i dag. Hvis man regner med at disse er inngått til en kurs på 28.40 kroner eller lavere, sitter ledergruppen i selskapet på en potensiell gevinst på mer enn 9,3 millioner kroner.

Men det er ikke bare ledergruppen som smiler - ansatte i Merkantildata innløste i dag 691.500 aksjeopsjoner, men det er ikke opplyst om hvor mange som er solgt. Totalt sitter ledergruppen på 2,1 millioner aksjer og litt over 1 millioner aksjeopsjoner. Toppsjef Tom Adolfsen eier 1,53 millioner aksjer alene.

Til toppen