Merkevaren trues når ansatte renner ut av TV 2 Interaktiv

Sluttpakker fører til at de seks første allerede har sagt ja til å slutte i TV 2 Interaktiv. Klubbleder Knut Erik Hareide klarer vanskelig å se hvordan ledelsen kan tenke på å ta betalt for nettinnholdet og mener reduksjonen er en trussel mot merkevaren TV 2.

De seks første oppsigelsene er allerede sendt til ledelsen. Det opplyser Knut Erik Hareide som leder den lokale journalistklubben som tilhører Norsk Journalistlag.

De ansatte som har godtatt pakkene, slutter umiddelbart og får lønn ut året.

Hareide er den som sitter i samtaler med ledelsen om hvem som skal forsvinne, etter at styret i TV 2 Interaktiv før helgen bestemte seg for å kutte ytterligere 15 millioner kroner.

Nedskjæringene skal først og fremst skje blant folk som jobber med innholdsproduksjonen på nettet.

Akkurat som ved forrige runde med nedskjæringer i vår, tilbys de ansatte sluttpakker for å lufte ut hvem som er klar for å slutte frivillig.

Hareide anser seg selv som en pessimist i disse "forhandlingene" som reelt sett ikke er forhandlinger. Styret har pålagt administrasjonen å kutte 15 millioner kroner i redaksjonen på TV2.no. I pressemeldingen som ble sendt ut fredag sto det som følger:"Dette (kutt - red.anm) skal fortrinnsvis skje gjennom reduksjon i personalkostnader knyttet til innholdsproduksjon på internett.).

Dermed er det i utgangspunktet lagt meget sterke føringer på hvordan kuttene skal foregå.

Hareide opplyser at med tre måneders oppsigelse vil ikke kostnadsreduksjonene tre i effekt før ved nyttårstider. Per i dag er det 37 ansatte som jobber med å produsere innhold til TV2.no, hvor av tre er redaktører. Endel av de resterende 34 personene lager nyheter både for web og tekst-TV. Med kutt i nettsatsingen vil det sannsynligvis bli de korte nyhetsmeldingene beregnet for tekst-TV som også blir standarden for nyhetene på TV2.no.

Hvis over 20 må gå, skjønner ikke Hareide eller de fleste andre ansatte i TV 2 Interaktiv hvordan man skal greie å ta seg betalt for innhold.

- Når det gjelder TV 2s betaling på nett, har vi lest det meste om dette gjennom media. Det har vært dårlig kommunisert hva som skal tas betalt for. I svært liten grad har det internt vært gitt en definisjon av en slik betalingsmodell, sier Hareide som sammen med resten av redaksjonsklubben flere ganger har tatt opp forbedret internkommunikasjon som et av punktene som må forbedres.

- Vi har vanskelig for å se hvordan betaling skal kunne skje når man bortimot fullstendig foretar en nedleggelse av det redaksjonelle nettinnholdet. Er det det redaksjonelle innholdet eller annen type innhold man vil ta betalt for? Og uansett blir spørsmålet om innholdet blir av en slik kvalitet at brukerne er villige til å betale for det, mener Hareide.

Han advarer mot hvordan dette kan komme til å påvirke TV 2 negativt som merkevare.

- TV 2s varemerke vil få seg en knekk. Dette har vi også kommunisert til ledelsen.

I tilegg bør varselampene lyse for dem som har tenkt å skaffe seg bredbåndsinnhold på nett. Nå er en av de mest sentrale norske leverandørene av innholde til det norske bredbåndet iferd med bli sterkt svekket.

Til toppen