Michael Dell spår ny giv i PC-markedet til høsten

Michael Dell mener Dell er den eneste PC-leverandøren som tjener penger i småbedriftsmarkedet. Han tror Windows XP og Pentium 4 vil sette fart på markedet.

Michael Dell er en av IT-bransjens mest sagnomsuste gründere. Han startet med å skru sammen PC-er på bestilling for venner og kjente som student tidlig på 1980-tallet, og har siden utviklet konseptet til en modell for flere enn bare konkurrentene.

Dell Computer Corporation startet som garasjebedrift og er i dag toneangivende i en av verdens mest ustabile bransjer. Gründeren er i Norge for å feire tiårsjubileet for etableringen her i landet. Han møtte pressen etter et foredrag for kunder og andre interesserte, som ble fulgt opp av en uformell seanse der han blant annet utvekslet synspunkter med sentrale personer i Næringsdepartementets eNorge-prosjekt.

Noe av det mest interessante med Dell er at Internett-bølgen fra midten på 1990-tallet ikke kom som en problematisk utfordring, men mer som manna fra himmelen. Dell har bokstavelig talt ridd bølgen til å ble ledende innen PC-er og servere beregnet først og fremst på et marked bestående av små og mellomstore bedrifter. Internett er det ideelle mediet for en kostnadsbevisst bedrift som bygger høyvolumprodukter på bestilling, og som ikke vil belemres med store lagerkostnader.

- Kostnadsmessig har vi i dag et 50 prosent forsprang på våre konkurrenter, sier gründeren. - Den gjennomsnittlige lagerbeholdningen er nede i fem dager. Internasjonalt sett vokste vi 27 prosent det siste kvartalet. I Norge har vi gjort det spesielt godt. Serversalget her har vokst med 185 prosent, og vi har også fått et gjennombrudd innen lagring. Det viser verdien av vår økonomiske modell. Vi vokser i et krympende marked. Vi er i dag den eneste leverandøren av IT-systemer beregnet på småbedriftsmarkedet [i amerikansk målestokk], som tjener penger.

Dell peker på fire faktorer som han mener vil føre til ny giv i PC-markedet til høsten.

- Det er lanseringen av Windows XP, større tilgang på Pentium 4-prosessoren, et forventet prisfall på Pentium 4-maskiner, og det faktum at mange av PC-ene som ble kjøpt inn i forkant av år 2000 nå nærmer seg tre års alderen, og er modne for utskifting.

Et eksempel på det siste er Statoil som nettopp har avtalt en leveranse med Dell på 15.000 maskiner.

- For bransjen som helhet gjenstår det fortsatt en del opprydding etter dotcom-boomen. Her trengs det korrigering, i den forstand at man fortsatt tynges av bedrifter som ikke har livets rett. Dessuten er man avhengig av at flere får rimelig høyhastighetstilgang til nettet. I en tid da maskinene stadig blir sterkere, virker smalbåndstilgang demoraliserende.

Dell tror Windows XP vil bety mest for forbrukermarkedet.

- Windows XP tilbyr bedre multimedia og bedre pålitelighet enn forgjengerne. Brukergrensesnittet er forenklet, og særlig mobile brukere vil sette pris på at oppstartsekvensen er redusert til 2,5 sekunder. Kombinasjonen nytt operativsystem og ny prosessor, altså Pentium 4, øker alltid iveren etter å oppgradere. I bedriftsmarkedet er mønsteret at man hopper over Windows-generasjonene. Noen gikk fra Windows 95 til Windows 2000. Andre vil ta spranget fra Windows 98 til Windows XP.

Med unntak av en kort periode i 1986, da Advanced Micro Devices hadde de raskeste prosessorene, har Dell vært trofast mot Intel Corporation.

- Vi tror Intel vil holde seg konkurransedyktig. Innen serverteknologi arbeider vi rundt "blade"-konseptet med svært tettpakkede servere i rack. Vi vil selvfølgelig se på hva Transmeta har å tilby. Vi ser på 64 biters systemer og Itanium som svært viktige. 50 av våre kunder er med på å prøve ut Itanium sammen med oss. Vi tror ikke slike systemer vil ta av med de første. Et viktig poeng er at de svarer til brukernes ønske om en avansert arkitektur der de ikke gjør seg avhengige av én bestemt leverandør.

Stasjonære PC-er står for halvparten av Dells omsetning, men bare en tredel av overskuddet. Bærbare PC-er står for en tredel av omsetningen, og vokser raskere enn stasjonære PC-er. Ifølge Dell er det særlig i store bedrifter at stasjonære byttes ut til fordel for bærbare. Selskapet tilbyr Linux som Windows-alternativ til både klienter og servere, men opplever at Linux selges primært til servere. Andelen er nå 12 prosent, og vokser.

Trass i et årsbudsjett på 700 millioner dollar til forskning og utvikling, er ikke Dell den som satser på nye og uprøvde produkter. Fra de første PC-ene i 1984 tok det lang tid før han ville prøve seg med bærbare modeller. Det første virkelige serverne kom i 1996, og egne lagringssystemer har bare vært der de siste året eller halvannet.

- Vi har ingen hånd-PC på trappene. Det samlede tallet på hånd-PC-er i verden er 15 millioner. 385.000 har trådløs nettilgang, og alle er i Nordamerika. PDA ["personal digital assistant"] må erstattes av PWA ["personal wireless assistant"] for at markedet virkelig skal ta av. I dag er det dessuten altfor mange plattformer. Når markedet er stort nok til at vi kan tjene penger der, vil vi tilby vår egen hånd-PC. Dette kan ta tid. IDC tror for eksempel at i 2004, vil PC-er fortsatt stå for 92 prosent av omsetningen i det samlede markedet for PC-er og hånd-PC-er.

Når det gjelder design, prioriterer Dell ergonomi foran stil.

- Fem prosent av våre kunder har ganske klare formeninger om maskinenes utseende. De øvrige er lite opptatt av det. Vi likevel satse mer på design for å differensiere våre produkter.

I forhold til stridighetene i den amerikanske IT-bransjen, framstår Dell som diplomat. Han vil ikke uttale seg om verken forventninger eller forhåpninger han måtte ha til det endelige utfallet av monopolsaken mot Microsoft. Om Sun-sjef Scott McNealys siste utfall mot Microsoft, der Microsoft ble sammenliknet med en narkolanger, (les artikkelen McNealy: Microsoft er som en narkolanger vil ikke Dell si annet enn at det er i tråd med tidligere uttalelser fra McNealy.

Til toppen