Microsoft avviser forliksforslag fra Motorola

Begge selskapene risikerer importforbud i USA. Apple forhandler fortsatt.

Microsoft avviser forliksforslag fra Motorola

Google-eide Motorola Mobility skal ifølge Bloomberg ha kommet med et forliksforslag i patentstriden selskapet har med Microsoft. Men Microsoft synes ikke noe om forslaget.

De to selskapene har klaget hverandre inn for U.S. International Trade Commission – Microsoft for krenkelser av Motorola Mobilities patenter knyttet til video og trådløs teknologi i Microsofts Windows og Xbox, Motorola Mobility for krenkelser av de samme patentene som mange andre Android-brukere nå har lisensiert.

Striden startet lenge før Google kjøpte Motorola Mobility.

Dersom selskapene ikke kommer til enighet innen 17. juli, vil US ITC innføre et importforbud for både Motorolas Android-mobiler og Microsofts Xbox-systemer, som produseres i andre land enn USA. Forbudet kan derimot stoppes av president Barrack Obama, som nå vurderer saken.

Forslaget

Inntil nå har Motorola Mobility krevd royalties på inntil 2,25 prosent av utsalgsprisen for både Windows og Xbox. I forliksforslaget er kravet senket til 50 cent per solgte Windows-lisens.

I tillegg har Motorola Mobility tilbudt seg å betale 33 cent til Microsoft for hver Android-mobil som bruker ActiveSync. Dette skal være mer enn det selskapet har betalt i en tidligere lisensavtale med Microsoft.

Men Microsoft ved selskapets sjefadvokat, Horacio Gutierrez, gir klart uttrykk for at han finner forliksforslaget som ynkelig.

– Mens vi ønsker velkommen ethvert forliksforsøk gjort i god tro, er det vanskelig å sette den merkelappen på et krav om at Microsoft betaler Google lanser mer enn markedsratene, som nekter å lisensiere alle Microsoft-patentene som krenkes av Motorola, og som omgående er lekket til pressen, sier Gutierrez i en epostmelding som er sendt til blant annet Bloomberg.

Microsoft mener at Motorola Mobility med slike royaltykrav bryter forpliktelser selskapet skal ha gjort i forbindelse med standardessielle patenter. Disse lisensieres vanligvis ut med betingelser som gjerne kalles for (F)RAND ((Fair,) Reasonable, And Non-Discriminatory).

Motorola Mobility hevder derimot at 2,25 prosent er standardraten for lisensiering av disse patentene.

Til Bloomberg forteller Kirk Dailey, sjef for immateriell eiendom hos Motorola Mobility, at selskapet også har tilbudt Apple en lignende avtale, som de to selskapene fortsatt diskuterer.

– Både Microsoft og Apple er nødt til å vise at de er villige til å være fornuftige, samt å respektere de bidragene Motorola har gjort gjennom bokstavelig talt å skape mobiltelefonindustrien, sier Daily.

– Rettslige pålegg er ekstremtiltak, men ikke når vi hr forhandlet med noen i årevis uten noe framgang, og med noen som aktivt forsøker å ødelegge en konkurrents økosystem, sier Daily.

    Les også:

Les mer om: