Microsoft avviste dommerutspill for kompromiss

I den siste høringen i monopolsaken, avviste Microsoft et utspill fra dommeren som kunne lagt grunnlaget for et kompromiss.

I går holdt dommer Colleen Kollar-Kotelly den siste høringsdagen i denne runden i delstatenes utvidede søksmål mot Microsoft. Nå trekker hun seg tilbake på ubestemt tid for å ta stilling til to ulike spørsmål. Det ene er om hun kan godta forliket mellom Microsoft og USAs justisdepartement. Det andre er om forlikets straffetiltak mot Microsoft bør utvides med noen eller alle forslagene som ni delstater har fremmet i sitt utvidede søksmål.

Les også

Dommeren har et enormt materiale å pløye gjennom. Etter to måneder med høringer, har hun mottatt begge parters oppsummeringer av hvilke fakta som kan trekkes av disse høringene, og hvilke følger disse bør få for eventuelle utvidede straffetiltak. Begge oppsummeringene er på mellom 500 og 600 sider.

I forkant av gårsdagens høring, utstedte dommeren en skriftlig order til partene der hun ba dem prioritere sine krav. Delstatene ble spesielt pålagt å oppgi en prioritert liste over straffetiltak. Microsoft ble spesielt pålagt å oppgi en prioritert liste over hvilke straffetiltak selskapet kan leve med, gitt at dommeren avgjør at tiltakene i forliket ikke er tilstrekkelige i henhold til kjennelsen om av Microsoft er skyldig i et antall lovbrudd.

Observatører sitert i amerikansk presse oppfattet utspillet som et forsøk på å legge grunnlaget for et kompromiss.

Under selve høringen hakket partene på hverandre i kjent stil.

Microsoft sa at de utvidede straffetiltakene er umulig å sette ut i livet, at de vil ekspropriere selskapets intellektuelle kapital, tvinge fram en tilbaketrekking av Windows og skade interessene til både forbrukere og andre teknologiselskaper.

Delstatene sa at Microsofts dommedagsprofetier er typiske overdrivelser fra en overbevist monopolist, ramset opp tilfeller av påstått fortsatt mafiaaktig opptreden fra selskapets side, og latterliggjorde Bill Gates' argument om at delstatenes straffetiltak vil frata Microsoft ethvert motiv til å fornye sin teknologi.

I forhold til dommerens kompromissutspill, var Microsoft ikke bare kontant avvisende. Selskapets jurister slo også fast at dersom dommeren avgjorde at det trengtes straffetiltak utover dem nevnt i forliket, ville Microsoft trekke seg fra hele forliket.

Delstatene søkte derimot å komme dommeren i møte, og sa at det viktigste av alt er å gi Microsofts konkurrenter tilgang til det de trenger av Windows' kildekode for å sikre at deres programvare effektivt kommuniserer mot Microsoft-plattformen. Andre kritiske krav er at selskaper må kunne beskyttes mot trusler fra Microsoft, og at Microsoft ikke må tillates å tjene på å ha begått ulovligheter.

Ifølge Washington Post avfyrte delstatenes jurister følgende salve til dommeren: "[Microsoft] forstår fortsatt ingenting, og du er den eneste som ennå har anledning til å nå fram med hva det hele dreier seg om."

Til toppen