Microsoft-dommen blir klar i dag

Dommer Colleen Kollar-Kotelly vil offentliggjøre sin kjennelse i monopolrettssaken mot Microsoft fredag kveld norsk tid.

Dommer Colleen Kollar-Kotelly vil offentliggjøre sin kjennelse i monopolrettssaken mot Microsoft fredag kveld norsk tid.

Dommer Kollar-Kotelly skal senere i dag, klokken 16:30 amerikansk østkysttid, fortelle om hun godkjenner forliket som Microsoft og USAs justisdepartement inngikk tidligere i år i den store monopolrettssaken som har versert de siste årene. Det opplyste retten torsdag kveld norsk tid.

Les også:

Colleen Kollar-Kotelly har brukt hele sommeren og store deler av høsten på å vurdere forliket som ble inngått etter at hun i juli frikjente Microsoft og justisdepartementet for mistanken om at forliket bygger på ukjente underhåndsavtaler mellom de to.


Dommeren kan bare godkjenne forliket dersom hun er overbevist om at den er i det offentliges interesse. Hun må også komme med en kjennelse vedrørende det utvidede søksmålet fra ni delstater (California, Connecticut, Florida, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Utah og West Virginia) som nektet å slutte seg til forliket.

Mens rettssaken mellom Microsoft og departementet pågikk, argumenterte myndighetene med at Microsoft misbrukte sin markedsmakt overfor konkurrerende produkter - eksempelvis nettleseren til Netscape (nå en del av mediekonglomeratet AOL Time Warner) - ved at Microsoft buntet sine egne web-baserte produkter med Windows, som i praksis har et tilnærmet monopol på operativsystemsiden.

Som en del av forliket lovet Microsoft å være mer åpen overfor konkurrerende løsninger, noe selskapet blant annet har fulgt opp ved å offentliggjøre over hundre kommunikasjonsprotokoller som regulerer sambandet mellom Windows-klienter og Windows-servere, og nesten 300 programmeringsgrensesnitt ("API-er" eller "application program interface").

Offentliggjøringen av protokollene skal sikre at leverandører av konkurrerende operativsystemer ikke skal få problemer med å forholde seg til Windows-klienter. Protokollene er underlagt lisens. API-ene, som skal sikre at uavhengige utviklere får tilstrekkelig innsikt i hvordan Windows virker, stilles derimot til fri disposisjon for alle.

Kjennelsen vil bli publisert på disse nettsidene umiddelbart etter rettsmøtet, det vil si etter børsslutt fredag.

Til toppen