Personvern

Microsoft fikk nytt medhold i omstridt utleveringssak

Amerikanske justismyndigheter møter motstand i forsøke på å få utlevert data fra Microsoft-servere i Irland.
Amerikanske justismyndigheter møter motstand i forsøke på å få utlevert data fra Microsoft-servere i Irland. (Illustrasjonsfoto: Per Ervland)

Den føderale ankedomstolen 2nd U.S. Circuit Court of Appeals i Manhattan avvist å revurdere en dom hvor amerikanske myndigheter nektes muligheten til å tvinge Microsoft til å utlevere kunde-epost som er lagret på utsiden av USA. Dette skriver Reuters.

Men ankedomstolen var splittet. Gårsdagens avgjørelse ble gjort med fire mot fire stemmer. 

I den opprinnelige kjennelsen, som falt i juli i fjor, ble det gjort klart at loven som justismyndighetene brukte som grunnlag for utleveringskravet, Stored Communications Act, ikke kan brukes til å få tilgang til utenlandske servere, selv om de eies av et amerikansk selskap. 

Problem for politiet

Ifølge Reuters mener flere av dommerne som dissenterte i ankesaken, at dommerpanelet som i fjor sommer behandlet saken, ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til de utfordringene som elektronisk datalagring utgjør for justismyndighetene. 

Det amerikanske justisdepartementet vurderer nå hvilke andre muligheter som finnes for å få omgjort avgjørelsen.

Den aktuelle saken dreier seg om epostene som er lagret på en server i Irland. Amerikanske justismyndigheter ønsker tilgang til disse i forbindelse med en narkotikasak. 

Les også: Nekter å utlevere e-post lagret i utlandet

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen