Microsoft flytter til nettskyen

Mye av infrastrukturen skal migreres til Azure.

Microsoft flytter til nettskyen
Nettsky er nøkkelen også internt i Microsoft. Bilde: Microsoft IT

Microsofts uttalte fokus på nettsky og og mobil begynner å bære frukter også internt.

Selskapet kunngjorde forrige uke at det planlegger å flytte store deler av sin interne infrastruktur til Azure-servere, i stedet for å fortsette med dyre datasentre.

Den konkrete planen er å migrere mye av den kompatible IT-infrastrukturen, tilsammen 14,000 interne applikasjoner, som inkluderer HR-applikasjoner, finans og kursing.

Per i dag bruker Microsofts IT-avdeling syv datasentre rundt i verden, men to av disse kommer til å måtte stenges innen 24 måneder grunnet leieavtaler som går ut. Dessuten vil tusener av servere gå ut på dato i tiden fremover, og det å erstatte dem vil koste 200 millioner dollar over de neste fem årene.

Det ble derfor konkludert at den mest praktiske og økonomiske løsningen blir å migrere store deles av infrastrukturen til virtuelle Azure-servere, og ideelt skal alle de kompatible applikasjonene være migrert innen juni 2018.

Det er en del funksjoner som ikke egner seg til migrering, og disse vil fortsatt kjøres fra fysiske datasentre.

Microsoft IT har fra før anvendt Azure i stor grad til nye applikasjoner, men nå vil altså mye av de eksisterende applikasjonene flyttes over.

IT-avdelingen i Microsoft er en separat avdeling av selskapet, som drifter Microsofts tjenester, men også selv er kunde til produktene. De beskriver seg selv om sin egen første og beste kunde, som kan prøvekjøre nye produkter og tjenester før de rulles ut til andre. Denne storstilte migreringen er en glimrende måte å teste Azure-infrastrukturen på og bevise at nettskyen fungerer. Azure har tross alt slitt med noen stabilitetsproblemer i det siste.

    Les også: