Microsoft foreslår image-forbedrende straff

Microsoft varsler kompromissløs kamp mot oppdeling, og ber om "straffetiltak" selskapet uansett ville gjennomført for å bedre imagen.

Gangen i Microsoft-saken er ganske spesiell. Dommeren avgjorde i april hva slags lovbrudd Microsoft har gjort seg skyldig i, og krevde at partene, på grunnlag av denne utredningen, hver for seg skulle innstille på hvilke straffetiltak de mener er påkrevet. Myndighetene krevde som kjent at Microsoft skulle deles i to, og at det umiddelbart skulle settes i verk en rekke andre straffe- og kontrolltiltak.

I går leverte Microsoft sin egen innstilling om hva slags straff selskapet kan tenke seg. Innstillingen er helt i tråd med lekkasjene som amerikanske aviser offentliggjorde mandag. (Se Slik ønsker Microsoft å straffes.)

Microsoft avviser kontant både oppsplitting og en rekke av de øvrige tiltakene som myndighetene krever gjennomført. Det mener disse tiltakene ikke står i forhold til de påståtte lovbruddene, og at de dessuten vil skade forbruker- og samfunnsinteresser. Selskapet reagerer spesielt mot forslag som innebærer frigivelse av kildekode og design av produkter. Det mener slike forslag skader selskapet og forbrukerne like mye som en oppsplitting, og at de har med produkter, markeder, distribusjonskanaler og begreper - blant annet "interoperabilitet" - som ikke har vært drøftet i løpet av rettssaken.

Microsoft varsler at hele saken vil ankes, selv om dommeren skulle slutte seg til Microsofts egen innstilling om straffetiltak.

Microsofts forslag er:

  • PC-leverandører skal kunne slette Internet Explorer fra Windows'skrivebord og fra startmenyen. De skal videre kunne tilby en egen sekvens for Internett-tilkobling, og forhåndsinstallere og konfigurere produkter som Microsoft ikke er opphav til.
  • Det skal ikke inngås kontrakter der Microsofts motpart må gå med på å begrense sin rett til å distribuere produkter som ikke er Microsofts.
  • Alle uavhengige utviklere skal ha full tilgang til programmeringsgrensesnitt og annen nødvendig teknisk informasjon, og de skal ikke utsettes for betingelser som begrenser deres rett til å støtte andre plattformer enn Microsofts.
  • Microsoft skal avstå fra pressmidler som har til hensikt å begrense markedets tilgang til produkter på plattformer som konkurrerer med Microsofts.
  • Microsoft forplikter seg til å gi PC-leverandører forhåndsinnsyn i alle store oppgraderinger av sine operativsystemer.

Microsoft tar videre på seg å dekke de juridiske utgiftene til delstatene som var med på rettssaken. Straffetiltakene skal gjelde inntil 1. juli 2004. For at myndighetene skal kunne kontrollere at Microsoft etterfølger tiltakene, foreslår selskapet at myndighetene gis adgang til interne dokumenter, til å intervjue Microsoft-ansatte, og til å be om skriftlige redegjørelser.

Selskapet skisserer til slutt fem ulike alternativer for den videre gangen i saken. Alternativene tar utgangspunkt i hva slags straffetiltak retten måtte komme fram til. Hvis dommeren innstiller helt eller delvis på myndighetenes forslag om å splitte Microsoft og gjennomføre det selskapet betegner som harde og umotiverte straffe- og kontrolltiltak, ønsker Microsoft en saksgang med maksimale muligheter for utsettelse. Hvis dommeren heller mer mot Microsofts tiltak, ønsker selskapet nærmest umiddelbar iverksettelse, slik at "soningen" kan pågå mens anken behandles.

En typisk kommentar fra observatører er at straffetiltakene Microsoft foreslår, er tiltak selskapet ville ha gjennomført uansett, blant annet for å bedre sitt image.

Les også disse artiklene om Microsoft-saken:


Apple-avhopper skal bedre Microsofts image
Slik ønsker Microsoft å straffes
Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi
USA vil splitte Microsoft
Microsoft forsvarer seg med massiv markedskampanje
Mer effektivt å dele Microsoft enn å regulere det
Det Hvite Hus bekrefter plan om å dele Microsoft i to
Krever at Microsoft selger Office-gruppen
Microsoft bør saksøkes for 21 milliarder dollar
Microsofts TV-kampanje igang
EU-kommisjonen har en rekke klager på Microsoft
Microsoft kjent skyldig

Til toppen