Microsoft: Ikke Java til kjernekraftverk

For å laste ned Microsofts nettleser Internet Explorer 4, må du godta en lisensavtale der det blant annet heter at Java er uegnet til å brukes i kjernekraftverk.

Formuleringen lyder slik på originalspråket:

"7. NOTE ON JAVA SUPPORT. The SOFTWARE PRODUCT may contain support for programs written in Java. Java technology is not fault tolerant and is not designed, manufactured, or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of Java technology could lead directly to death, personal injury, or severe physical or environmental damage."

I diskusjonsgrupper på Internett har flere gitt uttrykk for at Microsoft burde ta de samme forbeholdene for ActiveX.

Vitsingen og indignasjonen varte en stund før en innsender stille påpekte at teksten egentlig stammer fra Suns Java-lisens, og at Microsoft ikke gjør annet enn å videreføre Java-opphavets forbehold om sitt eget produkt - antakelig for å etterkomme krav i lisensieringsavtalen for Java.

Det er opplyst at Sun gjentatte ganger er blitt anmodet om å avstå fra slikt "ekstremt tøv".

Til toppen