Microsoft iverksetter forliket fra 16. desember

Microsoft akter å rette seg etter betingelsene i forliket i monopolsaken fra 16. desember, og ikke vente på en sannsynlig dommergodkjenning i mars.

I en e-post til alle Microsoft-ansatte har toppsjef Steve Ballmer gitt instrukser om hvordan forliket i monopolsaken skal følges opp.

Ballmer slår fast at alle Microsoft-ansatte har et personlig ansvar for å holde seg til forliksbetingelsene. Microsoft har bestemt seg for å iverksette disse betingelsene fra 16. desember. Formelt kunne Microsoft ventet til dommeren hadde godkjent forliket, noe som etter tidsplanen først kan skje i mars.

Toppsjefens e-post er fulgt opp av en detaljert gjennomgang av forliket ved en av Microsofts jurister. Det understrekes hvilket juridisk ansvar det innebærer å ikke følge betingelsene, og det advares mot å diskutere forliket per intern e-post.

Muligheten for at kongressen skal kunne presse gjennom en endring av forliksbetingelsene synes redusert. Wall Street Journal skriver at tidsnød i viktigere saker kan forskyve en høring som er berammet til 12. desember. Dette kan være en av årsakene til at den republikanske senatoren Orrin Hatch fra delstaten Utah - hjemlandet til slagne Microsoft-konkurrenter som WordPerfect og Novell - har forfattet et åtte siders brev til justisdepartementets antitrustsjef Charles James. Hatch er et fremtredende medlem av senatets juridiske komite.

Brevet inneholder 29 kritiske spørsmål. Hatch spør blant annet om hvordan forliket skal gjøre slutt på monopolet, hvordan det sikrer at tillatte handlinger ikke fører til ny monopolisering, og om forliket også gjelder nye produkter og initiativ som Windows XP og .Net. Det griper videre fatt i avslørende forsnakkelser fra James' side - blant annet om hvordan Microsoft gjennom forliket har "vunnet retten til å selge integrerte produkter", selv om det foreligger en gyldig kjennelse på at det var ulovlig å integrere Windows med Internet Explorer - og peker på at forliket strider mot presedens på høyesterettsnivå.

Til toppen