Microsoft klargjør P2P-verktøy

Microsoft har ferdigstilt verktøy for å lage applikasjoner med fildeling, lynmeldinger og annen direkte kontakt mellom Windows XP-klienter.

Microsoft har ferdigstilt verktøy for å lage applikasjoner med fildeling, lynmeldinger og annen direkte kontakt mellom Windows XP-klienter.

De to nye verktøyene fra Microsoft – "Windows XP Peer-to-Peer Software Development Kit (SDK)" og "Advanced Networking Pack for Windows XP" – er begge tilgjengelige fra nettsiden Microsoft Windows XP Peer-to-Peer Downloads.

"Advanced Networking Pack" dreier seg om en oppgradering av Windows XP med tanke på bedre og sikrere kjøring av såkalte "peer to peer" applikasjoner, der likeverdige klienter kan utnytte en internettforbindelse til direkte kontakt med hverandre. Pakken inneholder støtte for IPv6, og har en egen IPv6-brannmur for å verne mot uønsket IPv6-henvendelser til brukerne. Ifølge BetaNews vil oppgraderingen etter hvert innlemmes i den kommende Service Pack 2 for Windows XP.

Utviklingspakken er beregnet på utviklere som vil dra nytte av de nye kommunikasjonsmulighetene som Advanced Networking Pack innebærer.

Microsoft mener at direkte forbindelser mellom likeverdige klienter kan være til glede og nytte for både forbrukere som vil dele bilder og annet personlig materiale, og for bedrifter som vil gi sine ansatte og partnere mer hensiktsmessige måter å samarbeide på.

Man kan forvente at Microsofts verktøy for likeverdige nett vil være strengt koplet til verktøy for å hindre ulovlig formidling av opphavsrettsbeskyttet materiale.

Til toppen