Microsoft krever sju måneders utsettelse

Microsoft krever at rettsbehandlingen av justisdepartementets krav om umiddelbare tiltak mot selskapet, utsettes i sju måneder.

Søksmålet fra justisdepartementet mot Microsoft er delt i to:

  • Et allment og bredt anlagt angrep mot Microsofts forretningspraksis
  • Et krav om spesifikke tiltak som skal gjennomføres umiddelbart

Det viktigste tiltaket som er nevnt i justisdepartementets forslag til umiddelbare tiltak (preliminary injunction) er at Microsoft enten må tilby en Windows 98-utgave fri for nettleseren Internet Explorer, eller distribuere Netscapes alternative nettleser Navigator på samme CD som Windows. Et annet tiltak er at PC-leverandører må få større frihet til å gjøre om på åpningssekvensen til Windows. Departementets åpenbare hensikt med et krav om slike umiddelbare tiltak, i forkant av selve hovedsøksmålet, er at de skal gjennomføres innen den offisielle lanseringen av Windows 98 den 25. juni.

Microsoft mener de umiddelbare tiltakene ligger tett opptil det departementet håper å oppnå med hovedsøksmålet. Derfor trenger selskapet tilsvarende lang tid for å forberede seg til behandlingen av de umiddelbare tiltakene: 60 dager for å få kopier av alle relevante dokumenter fra justisdepartementet, delstatene og andre, og 120 dager for å snakke med alle som har gitt informasjon til regjeringens etterforskere. Deretter trengs ytterligere 30 dager for å formulere et svar.

Microsoft tolker de umiddelbare tiltakene i verst mulig mening. Selskapet hevder at nettleserteknologi er så tett integrert i Windows 98 at en nettleserfri utgave av systemet vil utgjøre et helt nytt operativsystem og kreve en utviklingstid på flere måneder for ikke å si år. I denne Internett-tiden vil et slik operativsystem være helt uten markedsverdi. Kravet om større frihet til PC-leverandørene med tanke på mekking av Windows' åpningssekvens, avfeies som et utålelig inngripen i Microsofts åndsverk.

I kveld norsk tid skal dommeren i sakskomplekset, Thomas Penfield Jackson, ta stilling til Microsofts utsettelsesforslag. Microsoft har også bedt dommeren slå sammen behandlingen av hovedsøksmålene fra justisdepartementet og 20 delstater, fordi de to i praksis behandler de samme emnene og de samme argumentene. Et tredje emne for kveldens rettsmøte er hvor lang tid Microsoft bør få for å svare på søksmålsdokumentene fra regjeringen og delstatene.

Regjeringen skal være villig til å innrømme at Microsoft trenger ekstra tid på å forberede seg på den rettslige behandlingen av kravet om umiddelbare tiltak, men at sju måneder er altfor lenge. Departementet har ellers uttrykt at det er for tidlig å diskutere en eventuell felles behandling av sitt søksmål og det fra delstatene.

Til toppen