Microsoft leverer anke

Microsoft tar opp kampen for å unngå å brekke opp selskapet i flere enheter: I dag anket de saken til høyesterett.

Microsoft Corporation leverte en anke til høyesterett, der de ber om at saken sendes direkte til den føderale appelldomstolen.

Selskapet mener dommer Thomas Penfield Jackson, som dømte Microsoft til å deles opp i flere enheter for å unngå monopoltilstander, tok feil i sine konklusjoner om antikompetitiv oppførsel,samt at de klager over Jacksons hyppige kontakt med media, skriver AP.

USAs justisdepartment, som vil gi sitt formelle svar på anken den 14. august, ønsker at høyesterett skal behandle saken uten å sende den gjennom hele hierarkiet av ankegodkjenning.

- Det er ikke alle saker som kommer til høyesterett. Men jeg tror at alle er enige om at denne saken er av så stor viktighet at den bør sendes rett til høyeste instans, sier advokat og nettjussrådgiver Henrik A. Jensen i Jussnett til digi.no.

Les mer om saken:
Microsoft-saken går direkte til høyesterett


Høyesterett kommer ikke til å avgi svar på om saken kommer til direkte gjennomgang eller sendes til appelldomstolen, før tidligst i september.


Microsoft sier i anken at de ikke er interessert i å løse saken på kjappeste vis ved direkte gjennomgang, men at de gjerne ser at den går gjennom appelldomstolen.

Selskapet mener også at dommer Jacksons kontakt med pressen er nok til å omgjøre dommen, og forlanger at Jackson blir tatt av saken hvis det skulle komme til ny behandling.

Les mer om: