Microsoft lovet vaksine raskt

Brukere av Microsoft Outlook venter fremdeles på at Microsoft skal lansere et botemiddel mot nye post-ormer.

Da mange Outlook-brukere fikk problemer med e-postprogrammet sitt ved siste script-invasjon, ILOVEYOU, lovet Microsoft at det snart skulle slippes en oppdatering til det populære e-postprogrammet. Men det eneste de så langt har kommet med er beskjed om at oppdateringen er utsatt på ubestemt tid.

I følge Microsofts eget nettsted er oppdateringen fremdeles under arbeid.

Til toppen