Microsoft: Netto-margin over 40 prosent

Eventyrlige marginer bidro til at Microsofts likvide reserver økte fra 17,2 milliarder dollar til 19,3 milliarder på tre måneder.

Microsoft-tallene for kvartalet fram til 31. desember 1998, det andre i selskapets avvikende regnskapsår, har gitt Wall Street bakoversveis. De 23 analytikerne som First Call henvendte seg til for å beregne en gjennomsnittlig forventning til aksjeutbyttet, bommet stygt. De sa 59 cents per aksje. Resultatet ble 73 cents.

I forhold til tilsvarende kvartal året før, økte overskuddet med 75 prosent til 1,98 milliarder dollar, mens omsetningen økte med 38 prosent til 4,94 milliarder dollar. I forhold til regnskapsårets første kvartal, økte selskapets likvide beholdning med 2,1 milliarder dollar til 19,3 milliarder.

Microsoft er i utakt med IDC når tallene skal forklares. Selskapets omsetning er nært knyttet til leveranser av nye PC-er. Ifølge Microsoft økte PC-leveransene i kvartalet fram til 31. desember med 25 til 30 prosent verden over, sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Ifølge IDC er det riktige anslaget 12,2 prosent.

Microsofts aksjekurs gjorde et stort hopp da tallene ble kjent, og gir selskapet en markedsverdi på 450 milliarder dollar. Bill Gates som eier 20,8 prosent av Microsoft, skulle da være verdt 94,5 milliarder dollar.

Wall Street Journal har beregnet at dersom overskuddet per aksje fortsetter å vokse med rundt 25 prosent i året, og markedsverdien holder seg på 75 ganger årsoverskuddet, vil Microsoft være verdt 1000 milliarder dollar innen 2003. USAs nest mest verdifulle selskap, General Electric, er i dag verdt 332 milliarder dollar.

Microsoft søker å dempe forventningene til regnskapsårets tredje og fjerde kvartal, men sier samtidig at analytikerne, som spår henholdsvis 61 og 60 cents fortjeneste per aksje, ligger henholdsvis to til tre cents og én til to cents under det selskapet selv forventer. Alle forventer en beskjeden nedgang i omsetningen grunnet år 2000 og internasjonal økonomisk usikkerhet.

Microsoft opplyser at Windows NT nå står for 22 prosent av omsetningen, mot 18 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. NT Workstation har 25 millioner lisensierte brukere. Tilveksten i siste kvartal var over tre millioner nye brukere.

Til toppen